Tavoitteena toimiva, viihtyisä ja helppohoitoinen piha

Piharemontin suunnitteluun on ryhdytty hyvissä ajoin Tampereella sijaitsevassa Asunto Oy Hallilanpuistossa. Sysäyksen suunnittelun käynnistämiselle antoi parkkialueen huono kunto. Piharemontissa on tarkoitus kunnostaa myös leikkipaikka, viheralueet ja jätepiste sekä rakentaa uutena oleskelualue. Pihasuunnitelma antaa pohjan päätöksenteolle.

Pihasuunnitelma on laadittuna, mutta remontin toteuttaminen on vielä mietinnässä. Kaupungin rakennusvalvonnasta on varmistettu, että taloyhtiö ei tarvitse piharemonttia varten rakennuslupaa.

Asunto Oy Hallilanpuistossa alettiin pohtia piharemonttia, kun talojen keskellä sijaitsevan paikoitusalueen kunnostustarve nousi entistä vahvemmin esille. Hallilanpuiston kaksi taloa on valmistunut vuonna 1991 ja piha-alue on asfaltoitu pari vuotta myöhemmin. Aika on tehnyt tehtävänsä, eikä paikkailu enää riitä ongelmien poistamiseksi.

– Parkkipaikalla aiheuttavat harmia isot painaumat. Sateella niihin kerääntyy vesi, ja alue on täynnä lammikoita. Lisäksi parkkiruudut ovat tämän päivän standardin mukaan liian pienet, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Leppänen kertoo lähtötilanteesta.

Kuva: Lännen Viherpalvelu / Katriina Kudjoi

Hallilanpuiston piharemontin hankesuunnitelma valmistui vuonna 2019. Tämän tultua hyväksytyksi tilasi taloyhtiö toteutussuunnitelman. Molemmat suunnitelmat on tehnyt viher­palvelupäällikkö Katriina Kudjoi Lännen Viherpalvelusta, joten hän on ollut hankkeessa mukana sen alkumetreiltä lähtien.

Hankesuunnitteluvaiheessa asukkaille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin heidän ajatuksiaan piha­remontista ja mitä siihen pitäisi sisällyttää. Hallilanpuiston kuusikerroksissa taloissa on 60 asuntoa.

– Kyselyyn tuli hyvä määrä vastauksia, mikä on ilahduttavaa. Se osoittaa, että omasta lähi­ympäristöstä ollaan kiinnostuneita, Kudjoi toteaa. 

Vastauksien perusteella ykköstoiveena on parkkipaikan kunnostaminen. Lisäksi piha­valaistuksen todettiin kaipaavan päivittämistä.

Piharemontin toteutus avoinna

Pihasuunnitelma on laadittuna, mutta remontin toteuttaminen on vielä mietinnässä. Taloyhtiön isännöitsijä Jouko Malinen Lännen Isännöinti­palvelusta kertoo, että piharemontin hankesuunnitelmasta on pidetty asukasinfotilaisuus ja varsinaista toteutussuunnitelmaa on käsitelty yhtiökokouksessa.

Tontin keskellä sijaitsevaa paikoitusaluetta on tarkoitus laajentaa. Sille tehdään lisää tilaa maastoa louhimalla, ja samalla alue tasataan. Vaikka paikoitusalue laajenee, ei parkkiruutujen määrää voida lisätä, koska näistä tehdään nykyistä leveämmät.

– Kokouksessa oli mielipiteitä laidasta laitaan ja lisäksi koettiin, että koronatilanne on hankaloittanut hankkeeseen vaikuttamista. Näin ollen piharemonttiin palataan tuonnempana, ja ennen sitä on suunnitelmissa asukasinfo.

Piharemontti on kilpailutettu, joten kustannusarvio on tiedossa. Tarjousten mukaan remontin arvioidaan maksavan noin 600 000 euroa. Louhinnan osuus kustannuksista olisi yli kolmannes. Kuinka paljon loppujen lopuksi tulee louhittavaa, se selviää vasta töiden edetessä, mutta siihen on varauduttava.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Leppänen kertoo, että tarjouspyyntö lähti kahdeksalle urakoitsijalle, joista kuudelta saatiin tarjous. Näistä kahden kanssa edettiin neuvottelu­vaiheeseen, minkä perusteella tehtiin alustava päätös urakoitsijasta.

– Hankkeessa on mukana rakennuskoordinaattori, joka hoiti muun muassa kilpailutuksen. Suunnittelupuolella mukana ovat viher­suunnittelijan lisäksi sähkösuunnittelija ja geosuunnittelija.

Isännöitsijä Malinen toteaa, että pihasuunnitelma on tärkeä remonttia kilpailutettaessa. Tarjouksista saadaan siten vertailukelpoiset.

Kaupungin rakennusvalvonnasta on varmistettu, että taloyhtiö ei tarvitse piharemonttia varten rakennuslupaa.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Leppänen (vas.), viherpalvelupäällikkö Katriina Kudjoi ja isännöitsijä Jouko Malinen ovat olleet kolmisen vuotta mukana valmistelemassa piharemonttia. Toteutuspäätöstä ei ole vielä tehty, mutta hinta tiedetään suunnilleen: 600 000 euroa.

Parkkipaikka isommaksi ja valaistus uusiksi

Tontin keskellä sijaitsevaa paikoitusaluetta on tarkoitus laajentaa. Sille tehdään lisää tilaa maastoa louhimalla, ja samalla alue tasataan.

Vaikka paikoitusalue laajenee, ei parkkiruutujen määrää voida lisätä, koska näistä tehdään nykyistä leveämmät. Parkkipaikkoja tulee siten olemaan edelleen 53, joista osa sijaitsee molempien talojen päädyissä. 

Iso osa piha-alueen kunnostusta on sadevesijärjestelmän parantaminen, jotta jatkossa vältytään nykyisenkaltaiselta lammikoitumiselta.

– Alueelle lisätään sadevesiviemäreitä. Sade- ja viemäriputkien kunto on tarkistettu kuvaamalla, eikä niissä ole ongelmia. Tämä oli tärkeä varmistaa tässä vaiheessa, Jouko Malinen toteaa.

Parkkipaikoille on suunnitelmissa asentaa lämmitystolpat ja sähköautojen latauspisteet. Näiden vuoksi on tarkoitus lisätä sähköpääkeskuksen kapasiteettia lisäosalla.

– Uudesta, etäohjattavasta järjestelmästä hyötyvät sekä auton lämmittäjät että sähköauton lataajat. Jokainen maksaa käyttämänsä sähkön järjestelmän mittaaman kulutuksen mukaan. Muutama on jo ehtinyt kysyä sähköauton latausmahdollisuutta, ja todennäköisesti latauspisteiden tarve tulee kasvamaan. Veli-Matti Leppänen arvioi.

Leikkialue on tarkoitus uusia välineineen ja alustoineen.Leikkivälineiksi on suunniteltu kolmipaikkaista keinua, jousieläintä ja hiekka­laatikkoa. Jossain vaiheessa mukana oli myös liukumäki, mutta sille ei ole tilaa. Leikki­paikan ja -välineiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusstandardit.

Hallilanpuiston pihavalaistus on suunniteltu uusittavaksi kauttaaltaan.

– Kaikki numero-, seinä- ja pylväsvalot muutetaan led-valaisimiksi ja niiden määrää lisätään. Lisäksi esimerkiksi sisäänkäynnit valaistaan paremmin, Jouko Malinen kertoo.

Jätepiste ja leikkipaikka toimiviksi

Toimivassa pihassa eri toiminnoilla on omat paikkansa niin sijoitettuna, että niiden käyttö on sujuvaa ja turvallista. Yksi tärkeimmistä on jätepisteen sijainti.

– Jätepiste säilyy lähes nykyisellä paikalla, mutta rinteessä oleva reitti B-talosta jätepisteelle halutaan turvallisemmaksi ja helpommaksi käyttää kaikkina vuodenaikoina. Suunnitelmassa ratkaisuna on pihatien reunaan rakennettavat maastoportaat, Katriina Kudjoi esittelee.

Taloyhtiössä on tällä hetkellä jätekatos astioineen. Mikäli remontti toteutuu suunnitelman mukaan, tulevat tilalle syväkeräysastiat. Veli-Matti Leppänen toteaa, että niistä ollaan talo­yhtiössä kahta mieltä, mutta jäteyhtiön suosituksen mukaisesti päädyttäneen syväkeräykseen.

Hallilanpuiston leikkialue sijaitsee A-talon takana. Katriina Kudjoi kertoo, että piha­remontissa se on tarkoitus uusia välineineen ja alustoineen.

– Leikkivälineiksi on suunniteltu kolmipaikkaista keinua, jousieläintä ja hiekka­laatikkoa. Jossain vaiheessa mukana oli myös liukumäki, mutta sille ei ole tilaa. Leikki­paikan ja -välineiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusstandardit.

Taloyhtiön piha-alueella on kaksi matto­telinettä ja kaksi pyykinkuivaustelinettä. Suunnitelmassa mattotelineet säilyisivät entisellään ja pyykinkuivaustelineet vähenisivät yhteen.

Toivelistalla helppohoitoisia kasveja

Asukkaille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin heidän mahdollisia kasvitoiveitaan.

– Mitään erityistä tai erikoista ei noussut pinnalle. Ykköstoiveena oli pihan helppohoitoisuus, Katriina Kudjoi toteaa.

Hallilanpuiston tontilla on isoja puita, kuten kuusia, mäntyjä ja haapoja. Asukaskyselyssä osa halusi, että puita kaadetaan, ja osa halusi, että niihin ei kosketa. Katriina Kudjoi toteaakin, että suunnittelu on kompromissien hakemista. Näillä näkymin iso osa puista ja luonnonmukaiset kuntta-alueet säilytetään lukuun ottamatta paikoitusalueen pihlajia. 

Istutukset uusitaan kauttaaltaan, muun muassa kurtturuusut saavat lähteä, samoin pihaliittymässä näköesteenä olevat pensaat.

Asukaskyselyssä osa halusi, että puita kaadetaan, ja osa halusi, että niihin ei kosketa. Suunnittelu on kompromissien hakemista. Näillä näkymin iso osa puista ja luonnonmukaiset kuntta-alueet säilytetään.

Tontille tehdään useampi istutusalue, joihin tulee pääasiassa perennaryhmiä sekä havu- ja lehtipensaita. Puutarhakasveja valikoidessa otetaan huomioon, että ne kukkivat eri aikoina, samoin lehtiväreillä ja -muodoilla tuodaan istutuksiin ilmettä kesään ja syksyyn. Nurmikko­alueet pysyvät nykyisillä paikoillaan.

Taloyhtiö hankki viime kesänä pihakeinun. Se sijoitetaan B-talon päätyyn suunnitellulle oleskelualueella.

– Oleskelualueelle on tarkoitus tehdä kiveys ja istuttaa näyttäviä perennaryhmiä. Hämärinä iltoina tunnelmaa luovat tolppavalaisimet.

Asukkailta kysyttiin, haluaisivatko he grillialueen, mutta se torpattiin Veli-Matti Leppäsen mukaan yksimielisesti. Myöskään viljelylaatikot eivät ole toivelistalla.

Ilmettä piha-alueelle antavat kiviryhmät. Suunnitelmissa on myös hyödyntää kivimateriaali, jota saadaan pihaa louhittaessa.

Kiinteistöpiha entistä tärkeämpi

Ihmiset ovat olleet kuluneen vuoden aikana selkeästi enemmän kiinnostuneita omasta piha­piiristä kuin aikaisemmin.

– Lähiympäristön viihtyisyydelle annetaan arvoa, kun ollaan paljon kotona, Katriina Kudjoi toteaa.

Piha-alue ei ole vain läpikulkupaikka, vaan siellä halutaan myös oleskella ja viihtyä. Hoidettu ja siisti piha lisää asukkaiden tyytyväisyyttä ja vaikuttaa kiinteistön arvoon.

Teksti: Irene Murtomäki | Kuvat: Vesa Voitto Sakari