Tampereen Raitiotie Oy:ssä nimityksiä

Tampereen Raitiotie Oy:n ratapäälliköksi on valittu Markus Keisala ja kalustopäälliköksi Ali Huttunen. Nimityksillä loppuvuodesta 2016 perustettu Tampereen Raitiotie Oy vahvistaa organisaatiotaan. Yhtiö vastaa rakentamisvaiheessa raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta ja kalustohankinnasta sekä liikennöinnin alettua raitiotiejärjestelmän toimivuudesta.

Ratapäällikkö Markus Keisala aloittaa tehtävässään 12.10.2017. Keisala siirtyy Tampereen Raitiotie Oy:lle HKL-liikelaitokselta, jossa hän on toiminut viimeksi toiminnanohjausyksikön kehittämispäällikkönä ja ennen tätä raitioliikenneyksikön huoltopäällikkönä. Lisäksi Keisala on ollut muun muassa VR Yhtymä Oy:ssä Pendolino-junien kunnossapidon ohjausryhmän tuotantopäällikkönä.

Ratapäällikkö toimii vastuuhenkilönä raitiotierataan, ratalaitteisiin, pysäkkeihin ja varikkoon keskittyvissä kokonaisuuksissa. Tehtävässä hän vastaa myös raitiotieradan hankinnoista ja kehittämisestä sekä toimittajayhteistyöstä.

Kalustopäällikkö Ali Huttunen aloittaa tehtävässään 1.11.2017. Ennen Tampereen Raitiotie Oy:n palvelukseen siirtymistä Huttunen on toiminut Comatec Oy:ssä raideliikennekalustoon ja -järjestelmiin keskittyvissä asiantuntijatehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa VR-Yhtymä Oy:n veturi- ja vaunukalustohankintoihin sekä kaluston kunnossapitoon liittyvissä johtotehtävissä ja toiminut toimitusjohtajana Oy Karelian Trains Ltd:ssä, joka omistaa Helsinki–Pietari-välillä liikennöivät Allegro-junat ja vastaa niiden kunnossapidosta.

Kalustopäällikkö vastaa kaluston, varikon ja radan yhteensopivuudesta, kalustotoimittajayhteistyöstä sekä kaluston vastaanotosta, käyttöönotosta, toimivuudesta ja kehittämisestä.

– Kiinnostus olla mukana kehittämässä Tampereelle korkeatasoista tulevaisuuden joukkoliikennettä on korkea, mikä on näkynyt hakiessamme organisaatioomme avainhenkilöitä. Nyt yhtiössä aloittavat henkilöt ovat pitkän linjan raitiotie- ja raideliikenteen ammattilaisia, joilla on taustallaan mittava kokemus, sanoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Janne Salonen.


Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta, kun liikennöinti alkaa kahdella linjalla vuonna 2021.Yhtiön tehtävänä on edistää hyvää yhteistyötä Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin välillä, varmistaa hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen sekä toteuttaa raitiotien rakentaminen turvallisesti ja niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille ja alueen yrittäjille. Lisäksi yhtiö on mukana kehittämässä raitiotiestä tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee kaupunkiseudun kasvua.