Kuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Tampereen Nekalaan rakennetaan uusi moderni pääpoliisiasema

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden pää­poliisiaseman Tampereelle Vihiojan kaupungin­osaan Nekalaan alueelle. Hankkeessa toteutetaan poliisi­toimintoja tukevat nyky­aikaiset poliisitalo­konseptin mukaiset toimi­tilat Sisä-Suomen poliisi­laitokselle ja keskus­rikos­poliisin Sisä-Suomen yksikölle. Rakentaminen alkaa toukokuussa, ja uusi poliisi­talo valmistuu alustavan aika­taulun mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Uuteen pääpoliisiasemaan sijoitetaan valta­osa poliisin toiminnoista, kuten poliisi­laitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytys­toiminta, rikos­tutkinta ja poliisi­vankila sekä nyky­aikaiset pysäköinti­mahdollisuudet henkilö­kunnalle ja asiakkaille. Kokonais­pinta-ala on yhteensä noin 24 000 bruttoneliömetriä ja rakentamis­kustannukset noin 105 miljoonaa euroa. Tavoitteena on toteuttaa terveelliset, turvalliset ja poliisin toimintaa tukevat toimi­tilat. Toiminta uudessa poliisi­talossa alkaa aika­taulun mukaan vuoden 2027 alussa.

Uusi pääpoliisiasema toteutetaan Nekalan alueella sijaitsevaan Vihiojan kaupungin­osaan Viinikankadun, Lahdenperänkadun ja Lempääläntien rajamaalle noin kolmen kilometrin päähän Tampereen keskustasta. Senaatti-kiinteistöt ostaa tontin Tampereen kaupungilta. Tampereen kaupungin­valtuusto päättää tontin myymisestä huhtikuun aikana.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa rakennus­hankkeen yhteis­työssä Jatke Pirkanmaa Oy:n kanssa kärkihanke­allianssi­mallilla, jonka perus­ajatuksena on yhdistää eri tahot toimimaan kaikissa tilanteissa hankkeen parhaaksi. Senaatti on kehittänyt kärkihanke­allianssi­mallin erityisesti suurten ja vaativien rakennus­hankkeidensa toteuttamiseen. Allianssi­malli mahdollistaa vielä toteutus­vaiheessa suunnitelmien ja toteutus­ratkaisujen kehittämisen käyttäjien tarpeet huomioiden.