Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto/Arttu Kokkonen

Suomenlinnan tunnelin korjaaminen alkaa

Maailmanperintökohde Suomenlinnaan meren alitse kunnallistekniikan tuovan tunnelin korjaaminen alkaa maaliskuussa. Hankkeesta vastaa YIT:n, Pöyryn ja Suomenlinnan hoitokunnan muodostama allianssi, joka allekirjoitti tänään 1. maaliskuuta toteutusvaiheen sopimuksen.

Suomenlinnan hoitokunnan kuva-arkisto/Arttu Kokkonen

Korjaamalla tunneli varmistetaan, että kunnallistekniikka toimii merilinnoitus Suomenlinnassa jatkossakin ongelmitta. Korjaushankkeella myös taataan huoltohenkilökunnan turvallisuus, alennetaan tunnelin ylläpitokustannuksia sekä pidennetään tunnelin elinkaarta.

Hanketta on suunniteltu loppukesästä 2016 saakka, ja nyt satojen yksityiskohtien muodostama kokonaisuus on valmis toteutusta varten. Hankkeen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Tunnelissa kulkevat Suomenlinnan kaupunginosaan niin kaukolämpö, sähkö, vesi, viemäröinti sekä tietoliikenne- ja tv-yhteydet. Lisäksi tunnelia käytetään hälytysajoihin. Tunneli suljetaan hankkeen ajaksi läpiajoliikenteeltä, mutta kunnallistekniikkaan ei ole suunniteltu katkoja.

Tunneli otettiin käyttöön vuonna 1981, jonka jälkeen se on päässyt huonoon kuntoon: Tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille, ja vuotovesien mukanaan tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa tunnelissa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat korjaamista, ja on vaarana että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Korjaushankkeessa kalliota tiivistetään ja lujitetaan vuotovesien vähentämiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi. Räjäytyksiä ei tehdä, mutta pieniä louhintoja tehdään mekaanisesti. Tunnelin omaa toimintaa ylläpitävä talotekniikka uusitaan kokonaan. Tunnelin salaojitukset uusitaan, jotta voidaan hallitusti ohjata jäljelle jäävät vuotovedet pois tunnelista. Lisäksi hankkeen yhteydessä keskitetään tunnelissa kulkevia kunnallistekniikan järjestelmiä, minkä myötä hälytysliikenteen turvallisuus tunnelissa paranee.

Tunnelista vastaa Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, joka kilpailutti hanketta toteuttavan allianssin kevään ja kesän 2016 aikana. Korjaushankkeen budjetti on 7 miljoonaa euroa. Suomenlinna on paitsi Unesco maailmanperintökohde ja kävijöiden suosima merilinnoitus myös yksi Helsingin kaupunginosista. Siellä asuu noin 800 ihmistä, työskentelee 400-500 ihmistä vuodenajasta riippuen sekä vierailee vuosittain noin miljoona ihmistä.

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa. Suomenlinna on kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Se on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta ja maamme suosituimpia kävijäkohteita noin miljoonalla vuosittaisella kävijällään.