Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa kehittämä, yliopistot ja yritykset yhdistävä Kampusareena-konsepti on saanut EU-tason tunnustusta. Kuva: Suomen Yliopistokiinteistöt

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on vuoden 2017 rakennuttaja

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa kehittämä, yliopistot ja yritykset yhdistävä Kampusareena-konsepti on saanut EU-tason tunnustusta. Kuva: Suomen Yliopistokiinteistöt

SYK kehittää monipuolisesti kampusalueistaan tutkimuksen, oppimisen ja yrityselämän kohtaamispaikkoja.

Tunnustuksen mukaan SYK:n toiminnan ja rakennuttamisen ytimessä näkyvät innovatiivisuus, käyttäjien muuttuvat tarpeet sekä vastuullisuus. Valinnan tehnyt raati nosti esille valintaperusteluissaan erityisesti halun kehittää rakennuttamista ja kiinteistöalaa niin kokeiluhankkeiden kuin kaupunkistrategiaa ja kiinteistöjohtamista yhdistävän kampuskehittämisen avulla.

”RAKLIn tunnustus kertoo, että olemme onnistuneet toteuttamaan strategiaamme arjessa siten, että se näkyy myös ulospäin. Visiomme on olla Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä. Kampuskehittämistä on onnistuttu viemään eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tämä on hieno palkinto koko SYK:n henkilöstölle hyvin onnistuneesta työstä”, SYK:n kampuskehittämisen johtaja Juha Uotila sanoo.

”Työssämme meille keskeistä on viimeisimmän tutkimuksen hyödyntäminen käytännössä, kokeilukulttuuri sekä yhteiskehittäminen käyttäjien ja palveluverkoston kanssa. Käyttäjälähtöisyys on meille erittäin tärkeä lähestymistapa. Olemme iloisia, että SYK on onnistunut kehitystyössä, jota myös loppukäyttäjät pitävät onnistuneena, vastuullisuutta unohtamatta. Kiitos palkinnosta kuuluu lisäksi kumppaneillemme, joiden kanssa toteutamme käyttäjien arvostamia rakennus- ja kehityshankkeitamme”, SYK:n rakennuttamisen johtaja Aki Havia kertoo.

SYK panostaa vahvasti vastuullisuuteen rakentamisessa ja tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa energiansäästön ja uusiutuvan energian parissa.

RAKLI ry on jakanut Vuoden rakennuttaja -palkinnon vuodesta 2007 alkaen. Valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Jotta palkinnon voi saada, pitää rakennuttajan hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Painoa annetaan myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

 

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa korkeakoulujen, yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaidemme tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 147,6 miljoonaa euroa.