NeoLingo
NeoLingo

Stora Enso: Biopohjainen sideaine NeoLigno® by Stora Enso

Stora Enson uuden NeoLigno-sideaine on täysin biopohjainen sideaine, joka ei sisällä liimaharteissa ja teollisissa tuotteissa tyypillisesti käytettäviä formaldehydiä tai isosyanaattia. NeoLigno on valmistettu Stora Enson tuottamasta ligniinistä.

NeoLingo

NeoLigno on vaihtoehto teollisuudessa tällä hetkellä käytetyille fossiilipohjaisille sideaineille ja vaarallisille kemikaaleille. NeoLignon käyttökohteita ovat muun muassa rakentamisessa käytetyt lastulevy- ja eristemateriaalit. Sora Enson biopohjaiset sideaineet ovat läpäisseet EN-standardin mukaiset testit ja soveltuvat täysin käytettäviksi nykyisillä applikointitekniikoilla.
Lisätietoa: storaenso.com