Stark-ketju ja Admicom yhteistyöhön

stark_logoRakennustarvikeketju Stark ja ohjelmistotoimittaja Admicom ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tuloksena rakennusalan yritykset saavat ensimmäistä kertaa ajantasaiset tuote- ja hintatiedot automaattisesti omaan järjestelmäänsä. Yhteistyö syntyi rakennusalan yrittäjien tarpeesta helpommalle tuotetietojen hyödyntämiselle omassa järjestelmässään. Adminet -toiminnanohjausjärjestelmän avulla asiakas voi nyt suoraan käyttää hyväkseen Starkin ajantasaista tuotetietokantaa. Tämä helpottaa yrittäjän ennakkolaskentaa ja tarjouksen tekoprosessia.

Ajantasainen tuotetieto ensimmäistä kertaa helposti kaikkien saataville

Starkin koko tuotevalikoima ajantasaisine tuote- ja hintatietoineen on syyskuussa tuotu Admicomin kehittämään Adminet-toiminnanohjausjärjestelmään, joten rakennusalan yritysten on ensimmäistä kertaa mahdollista hyödyntää ajantasaisia tuotetietoja vaivattomasti omassa järjestelmässään.

– Ratkaisu parantaa merkittävästi tehokkuutta tarjouslaskennan ja ostotoiminnan osalta, Starkin kehitysjohtaja Lasse Kalmi kertoo. Ratkaisu antaa pienillekin rakennusliikkeille suuren hyppäyksen siinä, että tämä voi Adminetin sisällä hyödyntää Starkin ajantasaista tuotetietokantaa. Vaikka rakentaminen pysyy rakentamisena myös sähköisessä maailmassa, voidaan kehittyvillä ratkaisuilla tehostaa rakennusyritysten prosesseja ja itse asiassa vaikutetaan koko toimialan tehokkuuteen.

– Nyt asiakkaat saavat omasta järjestelmästään valmiit ja ajantasaiset tuotetiedot, joilla voi tehdä tarkasti ennakkolaskentaa ja tarjouksia, Starkin kehityspäällikkö Panu Saikkonen jatkaa.

Tarjouslaskennalla ja ostotoiminnalla on iso vaikutus rakennusalan yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Kummassakin tarvittava tuotetietojen käsittely on kuitenkin usein menestyksen kompastuskivi, sillä joko ajantasaisen tuotetiedon etsimiseen eri paikoista käytetään valtavasti aikaa, tai tarjouksia lasketaan vanhentuneilla tiedoilla, jolloin tarkkuus kärsii.

– Yhteistyömme myötä yrittäjän ostaminen helpottuu, kun hinnastot ylläpidetään asiakkaan puolesta ja hän pystyy luottamaan käytössä olevan tiedon paikkansapitävyyteen, toimialajohtaja Ilkka Uusi-Maahi Admicomilta kertoo.

Yhteistyötä rakennusalan sähköisten toimintatapojen edistämiseksi

Kipinä Starkin ja Admicomin yhteistyöhön syttyi yhteisten asiakkaiden tarpeesta helpommalle tuotetietojen hyödyntämiselle omassa järjestelmässään.

– STARK ja Admicom ovat molemmat tiiviisti mukana rakennusurakoitsijan arjessa tarjoten omia palveluitaan yhteiselle asiakkaalle. Nykymaailmassa kaikki verkottuu keskenään, ja siitä löysimme mahdollisuuden auttaa yhdessä rakennusliikkeen päivittäistä arkea. Yhteistyömme tuo ensimmäistä kertaa kaikkien rakennusliikkeiden saataville tällaisia sähköisiä, yli yritysrajojen meneviä palveluita, Kalmi kertoo yhteistyön taustoista.

Rakennusalan sähköisten toimintatapojen kehittämisessä eri tahojen yhteistyö nousee suureen arvoon, sillä yksittäisillä osaratkaisuilla ei aidosti palvella asiakkaan toimintaa.

– Rakennusalalla on menossa merkittäviä digitalisaatiohankkeita, joissa tähtäin on pitkälle eteenpäin. Meidän yhteistyössämme toimitaan ruohonjuuritasolla tavarantoimittajan, ohjelmistotoimittajan ja rakennusyritysten välillä. Yhteistyö on laajuudessaan rakennusalalla ainutlaatuista ja sen myötä tehokas tuotetiedon hallinta omassa järjestelmässä on jo nyt arkipäivää asiakkaillemme, Uusi-Maahi toteaa.