Kuva: SK Tuote Oy

SK Tuotteelle Vaasan sähköverkon suurin aurinkovoimalaitos

VILPE®-rakennustuotteista tunnettu SK Tuote Oy asennuttaa Vaasan seudun suurimman aurinkosähkövoimalan Mustasaaren Lintuvuoressa sijaitsevan tehtaansa katolle. Investoinnilla yritys sitoutuu strategiansa mukaisesti entistä vahvemmin kestävään kehitykseen ja ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. Asennustyöt alkavat huomenna ja valmista on syyskuun loppuun mennessä.

Kuva: SK Tuote Oy

Hankkeen urakoitsijana toimii Aii Energy Systems. Trinasolar-merkkiset aurinkopaneelit toimittaa Onninen ja projektissa käytettävän muun tekniikan toimittaa Schneider Electric Finland Oy. Hankkeelle on myönnetty Tekesin energiatukea.

Tehdaskiinteistön korkean osan vesikatolle asennetaan kaikkiaan 740 kappaletta 270 kWp tehoisia aurinkopaneeleja. Moduulien pinta-ala on yhteensä 1185 m². Itse voimala-alueen asennuspinta-ala on kaikkiaan noin 2 500 m². Paneelit asennetaan katon suuntaisesti osoittamaan eteläkaakkoon.

Aurinkosähkövoimalan arvioitu vuotuinen sähköntuotto on 193 MWh. Vuositasolla mitattuna se kattaa Mustasaaren toimipisteen pohjakuormituksen eli keskimääräisen jatkuvan energiantarpeen ja on noin 10 % koko tehtaan vuosikulutuksesta. Laitoksen koko on mitoitettu siten, että pääsääntöisesti kaikki tuotettu sähkö kulutetaan kiinteistössä itsessään. Mahdollinen hetkellinen ylituotanto myydään sähköverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 250 000 euroa.

”SK Tuote on profiililtaan optimaalinen teollisuuden toimija aurinkovoimalainvestointiin. Yritys tukee esimerkillään kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa kantaen vastuun ihmisistä ja ympäristöstä. Investoinnin ympäristövaikutukset ovat merkittävät, sillä esimerkiksi CO2-päästöt vähenevät 33,7 tonnia CO2/vuosi.”, myyntipäällikkö Laura Sohlman Aii Energy Systemsiltä sanoo.

”Paneelit on nyt mitoitettu kattamaan SK Tuotteen nykytoiminnan pohjakuorman, mutta muu tekniikka on jo mitoitettu laajennusta silmällä pitäen. Tarvittaessa toiminnan muuttuessa aurinkovoimalan tehoa voidaan kasvattaa aina 600 kWp:n tasoon saakka pelkästään paneeleita ja inverttereitä lisäämällä.”, SK Tuotteen tuotantopäällikkö Timo Anttila kertoo.

”Henkilökunta näkee aurinkoenergian tuottotiedot ajantasaisesti tehdaskiinteistömme infonäytöiltä. Tuomme saman datan myös verkkosivuillemme, mistä kuka tahansa voi seurata tuottoa. Totta kai luovutamme projektin teknisiä tietoja ja suoritusarvoja myös muiden kiinnostuneiden käyttöön.”, SK Tuotteen myyntijohtaja Tuomas Saikkonen sanoo.

SK Tuote Oy on määrittänyt ympäristön kunnioittamisen yhdeksi keskeisistä arvoistaan. Yritys vähentää jatkuvasti energiankulustaan ja tuotantohävikkiään. Aurinkoenergian käyttöönotto on yksi uusista strategisista ratkaisuista, joilla yritys pyrkii vähentämään energiankulutustaan suhteessa liikevaihtoon nykyisestä 1,6 prosentista 1,4 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi tuottaa kaikki pääkonttorin tarvitsema sähköenergia uusiutuvilla lähteillä vuodesta 2018 alkaen ja nyt tehtävä aurinkovoimalainvestointi varmistaa tavoitteeseen pääsyn.