Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Sisäilmayhdistys pyytää kommentteja sisäilmastoluokituksen päivitykseen

Sisäilmayhdistys pyytää viranomaissäädöksiä täydentävän sisäilmastoluokituksen päivitystyöhön kommentteja tahoilta, jotka käyttävät luokitusta aktiivisesti. Kommentointiaikaa on 20.9. asti.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen
Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.

Luokitus antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot. Se tukee rakennuttajien, suunnittelijoiden, laitevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä. Luokitusasiakirjaan voidaan viitata rakennusselostuksessa ja LVI-selostuksessa. Luokitus täydentää Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, rakennusselostusohjetta, LVI-selostusohjetta, urakkarajaliitteen, RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. Luokitus ei kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja.

Ensimmäinen Sisäilmastoluokitus ilmestyi vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Vuonna 2001 se korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla, ja luokituksen uusin versio, Sisäilmastoluokitus 2008, ilmestyi joulukuussa 2008.

Kommentteja pääsee antamaan Sisäilmayhdistyksen sivuilla.

http://sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Sisailmastoluokitus