Havainnekuva neljästä nelikulmion muotoisesta osasta rakentuvan Siltasairaalan sijoittumisesta Tornisairaalan ja Paciuksenkadun väliin. Kuva: HUS-TIlakeskus

Siltasairaalan rakennushanke etenee suunnitellusti

Meilahden sairaala-alueelle tulevan Siltasairaalan rakennushanke on saanut STM:n poikkeusluvan. HUS:n 14.12.2016 kokoontuva valtuusto päättänee tämän jälkeen Siltasairaalan rakentamisen aloittamisesta. Uudisrakennuksen kustannusarvio on 280 miljoonaa euroa.

Havainnekuva neljästä nelikulmion muotoisesta osasta rakentuvan Siltasairaalan sijoittumisesta Tornisairaalan ja Paciuksenkadun väliin. Kuva: HUS-TIlakeskus
Havainnekuva neljästä nelikulmion muotoisesta osasta rakentuvan Siltasairaalan sijoittumisesta Tornisairaalan ja Paciuksenkadun väliin. Kuva: HUS-TIlakeskus

HUS haki Siltasairaalan rakentamiselle poikkeuslupaa, koska laki sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointien väliaikaisesta rajoittamisesta tuli voimaan 1.7.2016. Sosiaali- ja terveysministeriö oli kuitenkin odotetusti sitä mieltä, että sairaala on tarpeellinen eikä rajoita tulevan sote-hankkeen toteuttamista HUS-alueella.

Uusi sairaalarakennus korvaa toimintoja, jotka sijaitsevat nykyisessä Töölön sairaalassa, josta HUS on päättänyt luopua, sekä osia nykyisen Syöpätautien klinikan toiminnasta. Siltasairaala on suunniteltu liitettäväksi sekä toiminnaltaan että tiloiltaan nykyiseen Meilahden tornisairaalaan ja kolmiosairaalaan ja syöpäpotilaiden hoidon osalta myös Syöpätautien klinikan edelleen käyttöön jääviin osiin.

Siltasairaalan toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa heti valtuuston päätöksen jälkeen, jolloin varsinaisiin rakennustöihin päästään jo vuonna 2018. Suunnitelmien mukaan sairaala valmistuu vuonna 2022.

Hankintayksikkönä toimii HUS-Kiinteistöt Oy, pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana puolestaan arkkitehtuurikilpailun voittanut työyhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluvat AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A., Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy.

Rakennesuunnittelusta vastaa A-Insinöörit Oy ja LVIA-, sähkö- ja KSL (kiinteät sairaala-laitteet)-suunnittelusta konsulttiryhmä Ramboll Oy ja Granlund Oy.