Kuvassa: Aleksanterin teatteri

Senaatti myymässä Aleksanterin teatterin

Kuvassa: Aleksanterin teatteri

 

Valtion nykyisessä taloustilanteessa opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole mahdollisuuksia rahoittaa laajaa peruskorjausta. Senaatti-kiinteistöt lähtee selvittämään kiinteistön myyntiä.

Ministeriö on tiedustellut Helsingin kaupungin kiinnostusta ryhtyä jälleen toimimaan talossa, mutta kaupunki on todennut, ettei sillä ole tarpeita eikä mahdollisuuksia teatterin käyttöön eikä sen korjauksiin.

Teatterirakennuksen edellinen laajempi peruskorjaus on valmistunut vuonna 1980. Senaatti-kiinteistöt on tämän jälkeen ylläpitänyt rakennusta ja tehnyt jatkuvasti korjaustöitä kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ylläpitokorjaukset eivät enää riitä. Muun muassa teatterirakennuksen vanhentunut talotekniikka ja näyttämötekniikka pitää uudistaa nykyajan vaatimusten tasolle, jotta toiminta teatterissa voi tulevaisuudessa jatkua.

Aleksanterin teatterissa tapahtuva toiminta ei kuulu valtion ydintehtäviin eikä valtion tarvitse tehtäviensä puolesta omistaa rakennusta.  Näin ollen Senaatti-kiinteistöt lähtee selvittämään kiinteistön myyntiä vaihtoehtona valtion rahoittamalle korjaukselle. Kiinteistön myynti uudelle omistajalle, joka pystyisi toteuttamaan laajan korjauksen, tarjoaisi kestävän ratkaisun talon pitämiseksi arvonsa mukaisessa kulttuurikäytössä.

Senaatti-kiinteistöjen selvitys käynnistyy tarvittavien lausuntojen pyytämisellä muun muassa ympäristöministeriöltä. Myynti voidaan aloittaa, kun tarvittavat lausunnot ja luvat on saatu.

Selvitystyö ei vaikuta Aleksanterin teatterin kiinteistön käyttöön vaan toiminta jatkuu talossa normaaliin tapaan.

Helsingissä Bulevardilla sijaitseva Aleksanterin teatteri on rakennettu vuonna 1879 alun perin  venäläiseksi varuskuntateatteriksi. Sitä on laajennettu 1950-luvulla ja se on peruskorjattu 1980-luvulla. Aleksanterin teatterissa ohjelmisto perustuu pääosin vierailuteatterinäytöksiin. Talon uudemmassa osassa toimii useita harrastusryhmiä ja pieniä yrityksiä. Rakennus on suojeltu.

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Investoinnit peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen rahoitetaan vuokratuloilla ja lainarahoituksella.  Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.  Teemme tilaa onnistumiselle.