Senaatilla kilpailu kerrostalotontista Hämeenlinnan Hämeensaaressa

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Hämeenlinnan Hämeensaaressa sijaitsevasta asuinkerrostalotontista. Vanajaveden rannan tuntumaan sijoittuvalla tontilla on rakennusoikeutta 8210 kerrosneliötä.

–Tämä ainutlaatuisella paikalla sijaitseva, pitkään suunnittelussa ollut alue on nyt toteuttamiskelpoinen, ja uskomme sen herättävän laajaa kiinnostusta kiinteistömarkkinassa. Alue tulee valmistuessaan olemaan laadukas asuinympäristö, joka on kiinteä osa kaupungin keskustaa, toteaa kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Asko Taskila.

Myytävä tontti on osa Engelinranta 1 -asemakaava-aluetta. Nykyisin tontilla toimii St1-huoltoasema ja koneliike, joiden toiminta voi jatkua alueen rakentamisen aloittamiseen asti. Koko korttelin asuinrakennusoikeus on yhteensä 19 960 kerrosneliötä, minkä lisäksi pohjakerroksen liike- ja työtiloille on osoitettu 350 kerrosneliötä. Korttelin rakennuksissa on 5–12 kerrosta.

– Hämeenlinnan keskusta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Keskusta-asumisen kiinnostavuus ja palveluiden muutos vaikuttavat myös Hämeenlinnassa. Keskustassa asutaan, työskennellään, asioidaan ja viihdytään. Vireä ja elinvoimainen keskusta edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja uusien mahdollisuuksien tarjoamista. Aivan vanhan ruutukaavakeskustan kylkeen on noussut ja nousemassa uusia, keskustaa laajentavia alueita. Näistä keskeisin tulevaisuuden alue on Hämeensaari, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen sanoo.