Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennettavan massiivipuu- ja hybridirakentamisen koelaboratorion sijainti on merkitty kuvaan nuolella. Kuva: Savonlinnan kaupunki

Savonlinnaan teollisen puurakentamisen laboratorio

Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennettavan massiivipuu- ja hybridirakentamisen koelaboratorion sijainti on merkitty kuvaan nuolella. Kuva: Savonlinnan kaupunki
Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorion on tarkoitus vahvistaa mekaanisen puurakentamisen teollisuutta, alan innovaatiotoimintaa ja yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.
Laboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Varusteluun kuuluu täyden mittakaavan säätestauslaitteisto muun muassa puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Testauskohteena voi olla esimerkiksi suurten kerrostalojen rakenteiden puun kuormituskestävyys. Testauskokonaisuus mahdollistaa alan innovaatioiden tuotekehitysaikaisen ja jatkossa myös sertifiointitestauksen.
– Uusi laboratorio täydentää teknologiapuiston kokonaisuudeksi, jossa näkyy koko puun arvoketju taimesta teollisuustuotteiksi. Teknologiapuistossa toimivat jo puun kuidun jalostamista kehittävä Xamkin Kuitulaboratorio ja metsäpuiden kasvullista lisäystä tutkiva Luonnonvarakeskuksen KASVU 1 -laboratorio. Uusi laboratorio tulee
olemaan koko Euroopan tasolla huippulaatuinen ympäristö, jossa tutkimus- ja kehitystoiminta, opetus, opiskelijat ja yritykset kohtaavat ja tuottavat alueelle uutta osaamista ja uusia työpaikkoja, Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoo.
Laboratorion rakentaa Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, jolta Xamk sitoutuu vuokraamaan tilat. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tiloja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. Kuntayhtymä omistaa suurimman osan Xamkin käytössä olevista tiloista.

– Tämä on erinomaisen hieno esimerkki siitä hyvästä maakunnallisesta yhteistyöstä, jolla Savonlinnan teknologiapuistoa on rakennettu ja rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän, toimialan yrityksien, Maakuntaliiton ja ELY:n sekä eri ministeriöiden kanssa. Kiitoksia myös Mikkelin kaupungille, joka on kampuskiinteistön suurin omistajakaupunki ja jonka myötävaikutusta on tarvittu toimitilainvestoinnin toteutumiseksi, sanoo Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine. Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna, ja laboratorio on valmis vuonna 2023. Uuden laboratorion koko on noin 2300 neliötä ja kustannusarvio noin 6 miljoonaa euroa. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä voi saada rakentamiseen EU-rahoitusta.Rakentamisen lisäksi tulevat laboratorion varustelun kustannukset, jotka ovat 2,7 miljoonaa. Näihin kuluihin Xamk on jo saanut EAKR-rahoitusta 1,9 miljoonaa. Laitevarustelua ovat keskeisesti rahoittamassa myös Savonlinnan kaupunki ja alan yritykset.