SKT

Sähköalan kehittämispalkinto insinööri Kari Kalevalle

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n 3000 euron kehittämispalkinnon saa tänä vuonna Senior Advisor Kari Kaleva.

Palkintoperustelujen mukaan Kari Kaleva on koko mittavan sähkösuunnittelu-uransa ajan ollut mukana kehittämässä sähköistysalan suunnitteluprosessia ja koko sähköistyksen hyvää hankintaprosessia.

Kari Kaleva. Kuva: Granlund

Insinööriksi kouluttautunut ja sen jälkeen useita alan pätevyyksiä hankkinut Kaleva aloitti uransa sähkötyönjohtajana, eteni vanhemmaksi sähkösuunnittelijaksi, edelleen suunnitteluryhmän johtajaksi ja sen jälkeen Grandlund Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Kaleva työskentelee edelleen Granlundilla Senior Advisorina.

Kaleva on ollut ratkaisevassa roolissa useissa alan merkittävissä kehitysprojekteissa ja -hankkeissa. Nyt hänellä on vedettävänään hanke, jossa kehitettään rakentamisen alkuvaiheeseen sopivaa määräarviopohjaista urakkalaskentamateriaalia. Hankkeessa haetaan järkevää mallia, jolla urakoitsijan valinta saataisiin tehtyä määräpohjalta ja toteutussuunnitelmia voitaisiin tehdä rinnan rakennusvaiheen kanssa.

Kehityshankkeiden toteuttamisen lisäksi Kaleva on arvostettu ja haluttu luennoitsija ja kouluttaja lukuisissa alan tilaisuuksissa ja seminaareissa. Varsinaisessa päivätyössään Kari Kalevalla on ollut ratkaiseva rooli Granlund Oy:n kehittymisessä yhdeksi sähkösuunnittelun ehdottomista edelläkävijäyrityksistä Suomessa.