Hannu Timonen-Nissi, Rudus Betoniakatemia

Rudus Betoniakatemiasta kattava ja käytännönläheinen betonikoulutus

Rudus on järjestänyt betonikoulutusta asiakkailleen, henkilöstölleen ja betonikuljettajille jo vuosikymmeniä. Uutena palveluna on Rudus Betoniakatemia, joka on jäsennetty ja virallistettu versio noista koulutuksista. Betoniakatemia nivoo yhteen betonin teoriatiedon ja käytännöt työmailla.

Hannu Timonen-Nissi, Rudus Betoniakatemia

Opiskella voi joko avoimissa ryhmissä tai yrityskohtaisesti räätälöidyissä koulutuksissa eri puolilla Suomea.

– Alalla ja varsinkin työmailla on selvästi tilausta koulutukselle. Rudus haluaa tarjota koulutusta, koska sen myötä työmaalla osaaminen kasvaa ja murheet pienenevät kaikilla, sanoo Rudus Betoniakatemian kouluttaja Hannu Timonen-Nissi.

– Betoni käyttäytyy työmaalla eri olosuhteissa erilailla. Koulutuksessa nostetaan esiin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ovat kulloinkin oikeat työmenetelmät. Etenkin haastavissa olosuhteissa täytyy tietää, mitä tekee.

Timonen-Nissin mukaan Rudus Betoniakatemian kaltaista ja yhtä kattavaa betonikoulutusta ei ole tarjolla muilla tahoilla.

– Oleellista on, että Rudus Betoniakatemia yhdistää teorian ja työmaan.

Suoraa hyötyä työntekoon

Rudus on järjestänyt räätälöityjä koulutuksia muun muassa SRV:lle. Viime tammikuussa SRV:n edustajia osallistui koulutukseen, jossa perusaineistoa painotettiin talvibetonointiin ja rakennusvalvontaan liittyviin asioihin.

– Koulutus vastasi hyvin odotuksia. Teoria käytiin läpi konkreettisten esimerkkien avulla. Parasta antia oli talvibetonoinnin kertaaminen sekä se, että oli aikaa pysähtyä keskustelemaan betonoinnista kollegoiden ja Ruduksen asiantuntijoiden kanssa, SRV:n projektipäällikkö Janne Helander sanoo.

Helanderin mukaan Rudus Betoniakatemian esitysten asiantuntevuus ansaitsee täydet pisteet.

– Koulutuksesta sai suoraan hyötyä työntekoon. Meille annettiin esimerkiksi tarkat neuvot siitä, miten, mihin ja milloin tulee lämpölangat asentaa valuun, jotta lopputulos on onnistunut betonin sitoutumisen ja kovettumisen alkamisen kannalta.

Hyvä vastaanotto

Rudus Betoniakatemian monipuolinen sisältö koostuu 12 eri osiosta, joita voidaan yhdistellä eri tavoin.

– Opintomateriaaleissa runko on sama, mutta opetusta viilataan aina opiskelijoiden mukaan. Vaikka keskiössä onkin toiminta työmaalla, ei koulutukseen osallistuvalla tarvitse olla omaa työmaakokemusta, Hannu Timonen-Nissi sanoo.

– Viime vuonna pidimme jo muutaman kurssin ja saimme erinomaista palautetta: asteikolla 1–5 saimme yli neljän meneviä arvosanoja. Osallistujat ovat kiittäneet sitä, että opetus ei ole liian teoreettista, vaan kansantajuista, lähellä omaa päivittäistä työtä ja kouluttajat puhuvat koulutettavien kanssa samaa kieltä, Timonen-Nissi kertoo.

Janne Helanderin mukaan SRV jatkaa Rudus Betoniakatemian koulutuksia. Seuraavaksi on tarkoitus kerrata valutapoja ja -menetelmiä.

– Betonitietoutta olisi syytä kerrata muutaman vuoden välein. Nuorempien olisi hyvä saada kunnon paketti käytännön ohjeita asiantuntevasti ja esimerkkien avulla kerrottuna, jotta valut onnistuvat virheittä, Janne Helander toteaa.