Rakennusteollisuus RT:n mukaan pahin puute rakennusalalla on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista. Kuva: Jean-Paul Jandrain, Pixabay

RT: Rakennusala kärsii osaajapulasta

Rakennusteollisuus RT:n mukaan rakennusteollisuuden kasvu uhkaa tyrehtyä, jos alaa vaivaavaa osaajapulaa ei saada ratkaistua. Osaajapulaa on ollut rakennusalalla koko 2000-luvun suhdannetilanteesta riippumatta. Rakennusteollisuus RT vaatii alan koulutusresursseja kuntoon.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan pahin puute rakennusalalla on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista. Kuva: Jean-Paul Jandrain, Pixabay

Rakennusteollisuus RT:n mukaan alan yritysten kokema osaajapula on jatkunut jo vuosikymmeniä, eivätkä suhdannevaihtelut ole juuri vaikuttaneet siihen. Osaajapula on Suomen rakentamisessa huomattavasti yleisempää kuin muualla Euroopassa, RT toteaa. 

RT:n syyskuussa julkaistavan osaamistarveselvityksen mukaan rakennusteollisuuden yrityksistä 76 % arvelee työvoimatarpeen kasvavan entisestään tulevaisuudessa ja 68 % yrityksistä kokee osaavan työvoiman rekrytoimisen nykyisin vaikeaksi. Pulaa on sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneesta työvoimasta että korkea-asteen asiantuntijoista. 

– Eurooppa investoi tällä hetkellä rakentamiseen ja raiteisiin. Suomelle on turvattava mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, jonka voi voittaa vain oikeanlaisilla satsauksilla osaamiseen, Rakennusteollisuus RT:n yhteiskuntasuhdepäällikkö, koulutus- ja työvoimapolitiikan asiantuntija Lauri Pakkanen sanoo. 

– Osaajapulan helpottamiseksi tulisi lisätä rakennusalan koulutusmääriä varsinkin ammattikorkeakouluissa. Samalla on varmistettava niille riittävä rahoitus, Pakkanen toteaa. Koulutus tarvitsisi RT:n mukaan myös lisää joustavuutta, jotta alueellisiin työvoimatarpeisiin voitaisiin vastata rakennusalalla nopeammin.