RAKLI: Kiinteistökaupoissa tulossa ennätysvuosi

Kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla on nyt erityisesti pääkaupunkiseudulla erittäin vilkasta. Kiinteistökauppoja on koko maassa tehty jo yli viidellä miljardilla eurolla, joten ennen vuoden loppua ylitettäneen vuoden 2007 huippulukema 6,3 miljardia euroa. Kerrostalorakentaminen on nyt pääkaupunkiseudulla ennätysvauhdikasta, millä vastataan seudun asukasmäärän kasvuun. Asuntoportfoliot ovatkin kiinnostaneet sijoittajia tänä vuonna erityisesti. Asuntotarjonnan lisääntyminen alkaa osaltaan tasoittaa asiantuntijoiden arvioita vuokrien noususta kaikissa kasvukeskuksissa, etenkin suurten asuntojen kohdalla.

Useat pääkaupunkiseudun suurinvestoinnit ja aluerakentamiskohteet ovat nyt rakentamisvaiheessa, ja ensi vuonna hankkeiden aloitusten nousun ennakoidaankin taittuvan. Rakennushanketiedostoista nähdään, että rakennuttajat ennakoivat aloittavansa uusia hankkeita runsaasti, mutta kuitenkin vähemmän kuin vertailuajankohtana vuotta aikaisemmin. Asuinrakentaminen lisääntyy edellisvuodesta, mutta toimitilarakentamisen väheneminen painaa kokonaismäärää. Uusia aloituksia tulee esimerkiksi Raide-Jokerin rakentamisen käynnistyessä 2017.

Ulkomaalaiset sijoittajat kiinnostuivat vuokra-asunnoista Suomessa

Kiinteistömarkkinoilla on kauppoja asuntoportfolioista tehty kiivaan vuokralaiskysynnän vauhdittamana paljon, ja niiden osuus kiinteistökauppojen kokonaisvolyymistä onkin jo 40 prosenttia. Edellisvuosien tapaan uudiskohteita on myyty sijoittajille, mutta myös vanhempi asuntokanta on vaihtanut omistajaa. Ulkomaiset sijoittajat ovat nyt kiinnostuneet suomalaisista vuokra-asunnoista, ja RAKLIn vuokra-asuntobarometriin vastanneista asiantuntijoista 70 prosenttia arvioi ulkomaisten sijoittajien kasvattavat asunto-omistuksiaan lähitulevaisuudessa.

Tarjoushinnat kehittyneet maltillisesti, urakoista kilpaillaan

Urakkatarjousten hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuodessa noin 1,5 prosenttia eli reilun prosentin nopeammin kuin rakennuskustannusindeksi. Kustannuspaineiden vähäisyys ja kysyntätilanteen rauhoittuminen pitänevät tarjoushintojenkin nousun maltillisena. Tarjoushintojen hajonnat alittavat pitkän aikavälin keskitason, eli hinnat ovat varsin lähellä toisiaan. Tämä kertoo, että kilpailu urakoista on kovasta kysynnästä huolimatta jatkunut.

Tarjouspyyntöihin on saatu vastauksia pääurakoissa 62 prosentilta ehdokkaista, mikä on pari prosenttia yli pitkäaikaisen keskiarvon. Tarjousaktiivisuus on kuitenkin laskenut selvästi viime talven jälkeen. Aliurakoissa vastausprosentti on 62 prosenttia, mikä on kahdeksan prosenttia alle pitkän aikavälin keskiarvon. Tarjouksia saadaan pääurakoissa keskimäärin 3-4 kappaletta ja aliurakoissa noin 6 kappaletta.

Asuntoja valmistuu 50 % edellisvuotta enemmän

Vuonna 2015 pääkaupunkiseudulle valmistui 8000 uutta asuntoa. Tänä ja ensi vuonna määrä ylittyy selkeästi ja asuntoja valmistuu 12 000. Uusista asunnoista 85 prosenttia rakennetaan kerrostaloihin. Helsingin seudulla siis saavutettaneen MAL-sopimuksen tavoitetaso, mikä on hyvä uutinen, kun muuttoliikettä alueelle on jatkuvasti paljon.

Toimitilarakentamista on nyt käynnissä ennätysmäärä. Näistä suuri osa on liikekeskuksia, jotka sijoittuvat juna- tai metroradan varteen. Alkavat hankkeet ovat lähinnä hotelleja sekä toimistoja, joita on tulossa muun muassa Otaniemeen, Ilmalaan, Vallilaan ja Kasarmintorille. Lisäksi rakennetaan Metropolia-ammattikorkeakoulun tiloja, Data Centeriä Pitäjänmäessä ja Helsingin lentoaseman laajennusta vuoteen 2020 asti.

Katsaus tarkastelee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, RAKLIn jäsenistöstä kootut RAPAL Oy:n hanke- ja hintarekisterit, RPT Docu Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.


RAKLI – Tilaa elämälle
RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat asuntojen,toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmistamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle.