Näkymä idän suunnasta kohti Kilpilahden satamaa

Porvoon Kilpilahteen merkittävä bio- ja kiertotalouden yrityspuisto

Näkymä idän suunnasta kohti Kilpilahden satamaa
Näkymä idän suunnasta kohti Kilpilahden satamaa

Porvoon Kilpilahteen suunnitellaan merkittävää bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistoa. Porvoon kaupunki ja kehitysyhtiö Posintra rakentavat Kilpilahden uutta tulevaisuutta yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Yrityspuisto perustuu osittain alueen yritysten nykyiseen toimintaan, mutta samalla haetaan myös aivan uusia avauksia.

Porvoon Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Alueella on noin 3 500 työpaikkaa ja 10 yritystä. Yrityksillä on yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi. Alueella toimiva Neste on Suomen suurimpia cleantech-yrityksiä. Sen tuotannon pääpainopiste on puhtaamman liikenteen polttoaineissa.

– Neste tuottaa uusiutuvaa dieseliä,jonka raaka-aineena käytetään mm. erilaisia jätteitä ja tähteitä. Tämä on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa toisen jäte on toisen raaka-ainetta ja materiaaleja uusiokäytetään. Biotalouden perustana on uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz Porvoon kaupungilta.

– Porvoon Kilpilahdella on loistavat mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi bio- ja kiertotalouden keskittymäksi. Samalla voisi syntyä uusia yrityksiä, jotka toisivat kaivattuja uusia työpaikkojakin alueelle.

Kilpilahden alueen yritykset innostuivat hankkeesta

Kehitysyhtiö Posintra on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta hankkeelle.

– Tämä on tärkeä ja innostava hanke, sillä Kilpilahden alueen mahdollisuuksia tarkastellaan nyt ensimmäistä kertaa yhdessä tässä mittakaavassa, kertoo Posintran ohjelmajohtaja Leena Tuomi.

Seuraavan kahden vuoden aikana Kilpilahdelle luodaan yhteinen visio ja liiketoimintamalli, joiden avulla halutaan houkutella sijoituksia. Lisäksi vauhditetaan mukana olevien yritysten yhteistyötä ja parannetaan niiden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa selvitetään myös Kilpilahden nykyisten ja sinne mahdollisesti sijoittuvien uusien yritysten yhteistyömahdollisuudet.

– Porvoon kehittyminen ja hyvinvointi edellyttävät elinvoimaista yritystoimintaa. Kilpilahden esimerkki osoittaa, millaisia hyötyjä keskittynyt teollisuusalue voi tarjota sekä yrityksille että alueelle, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz sanoo.

– Yrityspuiston kehittäminen alkaa yhteisen näkemyksen luomisella. Tämän jälkeen kaupunki voi kaavoittaa omistamiaan maita yritysten tarpeiden mukaisesti. Työssä on mukana huippuosaajia, ja Kilpilahden alueen yrityksetkin ovat sitoutuneita ja innostuneita yhteisen tulevaisuuden luomiseen, von Schoultz jatkaa.Hankkeen toteutukseen ovat sitoutuneet alueen yrityksistä tällä hetkellä Bewi Styrochem Oy, Bilfinger Oy, Borealis Polymers Oy, Gasum Oy, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Neste Oyj.

Investointipäätöksiäsuunnittelevien yritysten tarpeet on tunnettava tarkasti

Projektijohtaja Pekka Pokela Gaia Consultingista toteaa, että on erittäin hienoa osallistua tulevaisuuden Kilpilahden rakentamiseen.

– Haluamme kehittää alueen vanhoille ja uusille yrityksille konkreettisia menestymisen ja yhteistyön malleja sekä avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi investointipäätöksiä tekevien yritysten tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet tulee selvittää tarkkaan.

– Teemme kaikkemme, jotta yritykset lähtevät mukaan aktiivisesti ja innokkaasti sekä haastavat toisiaan uusien liiketoimintaideoiden kehittämisessä. Kiertotalous tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia sekä kansantaloudellisia ja aluetaloudellisia etuja.

Hankkeen takana on kehitysyhtiö Posintra ja Porvoon kaupunki, ja sen toteutukseen osallistuu kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting yhteistyössä suunnittelutoimisto Neste Jacobsin kanssa. Tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa.

Posintra on Itä-Uudellamaalla toimiva yhtiö, joka keskittyy pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Gaia Consulting on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto, joka auttaa yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan kilpailukykyään vastuullisella ja ympäristöä kunnioittavalla liiketoiminnalla.

Neste Jacobs on suunnittelutoimisto, joka tarjoaa teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita sekä -ratkaisuja.