Kuva: Ähtärin Moksunniemi/ Ramboll Finland

Pandat tulevat, Ähtärille kehittämissuunnitelma

Kuva: Ähtärin Moksunniemi/ Ramboll Finland

Eläinpuiston imussa alueelle on rakentunut majoitus- ja vapaa-ajan toimintoja, viimeisimpänä pandatalo ulkoilutarhoineen. Nyt Ähtärissä valmistaudutaan vuotuisen matkailijamäärän merkittävään kasvuun kunnianhimoisen kehittämissuunnitelman avulla.

Ulkomaisten turistien määrä tulee kasvamaan, eikä nykyinen perhematkailun kehittämissuunnitelma enää vastaa alueen nykytilannetta tai tue alueen tulevaisuuden vaatimuksia ja uusia tavoitteita. Tulevaisuuden visiossa tulee olla huomioituna muun muassa matkailun kansainvälistyminen.

‒ Toimivan alueen suunnittelu edellyttää holistista lähestymistapaa, jolloin suunnittelussa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon suunnittelun ja kestävän kehityksen eri näkökulmat sekä alueen imago, toiminnot ja maankäyttö. Meiltäkin on mukana monialainen tekijäjoukko, eri alojen asiantuntijoita on Tampereen, Espoon ja Seinäjoen toimistojemme lisäksi myös Singaporesta, kertoo projektia vetävä Mikko Siitonen Rambollista.

Suuri harppaus matkailun kehittämisessä

Ähtärin Moksunniemen alueelle tehdään kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, joka toimii yleis- ja asemakaavoituksen pohjana. Suunnitelmassa laaditaan visio alueen kehittämiselle, määritellään alueen kasvunäkymät ja -suunnat, kartoitetaan uusien toimintojen tarve sekä aluevaraukset esimerkiksi luonto- ja ohjelmapalveluille. Työssä otetaan huomioon myös eri toimintojen ja toimijoiden väliset seudulliset synergiamahdollisuudet.

Suunnitelman tavoitteena on ennen kaikkea kehittää visio siitä, mitä Ähtärin alue tarvitsee ottaakseen suuren harppauksen matkailun kehityksessä. Hankkeessa tuotettuja materiaaleja voidaan hyödyntää myös markkinointimateriaalina. Matkailun lisäksi mietitään myös yritystoiminnan kehittämistä. Kiinalaiset yhteistyökumppanit ovat jo nyt ilmaisseet kiinnostusta yritys-, opetus- ja kulttuuriyhteistyöhön.

Alueelle suunniteltavien toimintojen ja maankäytön täytyy tukea Moksunniemen alueelle luotavaa imagoa ja toisin päin: imago kannattaa rakentaa niiden vahvuuksien pohjalle, joita alueelle tulevat toiminnot ja maankäytön mahdollisuudet aidosti tukevat.

Kehittämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Ähtärin kaupungin ja sen omistamien matkailuyhtiöiden, alueen toimijoiden, keskeisten sidosryhmien ja konsulttityöryhmän yhteistyönä. Työtä tehdään vuorovaikutteisesti ja eri sidosryhmiä osallistetaan sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti työpajojen ja verkkokyselyiden avulla.