Viitteellinen havainnekuva keskustakampuksesta Tehtaankadulta päin. Kohteesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit

Oulun yliopiston keskustakampus etenee

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt Raksilaan rakennettavan keskustakampuksen hankesuunnitelman. Päätös syntyi äänin 7–5. Seuraavaksi rehtori Jouko Niinimäki tekee yhteistoimintasopimuksen Oulun kaupungin ja tontin muiden käyttäjien kanssa, hakee kaavamuutosta ja käynnistää arkkitehtuurikilpailun.

Viitteellinen havainnekuva keskustakampuksesta Tehtaankadulta päin. Kohteesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit

Uusi keskustakampus sijoittuisi asemien viereen Raksilaan. Uudisrakennushankkeen tavoitteellinen kustannusarvio on 115–130 miljoonaa euroa. Nykyiseen toimintamalliin verrattuna yliopiston omistama keskustakampus mahdollistaisi Oulun yliopistolle 20 vuoden aikana ennusteen mukaan 33–118 miljoonan euron kustannussäästöt. Keskustakampuksen vuokrataso jää alemmaksi kuin Linnanmaan peruskorjatuissa ja -parannetuissa tiloissa. Yliopistolla on kampuksen rakentamiseen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, eivätkä rakentamiskustannukset vaikuta yliopiston toimintabudjettiin. Kustannussäästöjen lisäksi keskustakampus kasvattaisi yliopiston varallisuutta.

– Hankesuunnittelu ja tehdyt selvitykset osoittavat, että keskustakampuksen rakentaminen on yliopiston tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu sekä strategisten tavoitteiden että talouden näkökulmista. Kaupungin keskustassa toimiva ja katukuvassa näkyvä yliopisto sekä liikenteellisesti keskeinen, tulevaisuuden opiskelu- ja työtapoihin varustettu kampus on iso kehittymismahdollisuus koko alueelle, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo sanoo.

Kallon mukaan selvitystyötä on tehty huolella ja monien osaavien asiantuntijoiden tuella, jotta päätöksenteossa voidaan nojata mahdollisimman täsmälliseen tietoon.

Hankesuunnitelmassa kuvataan rakennukselle asetetut toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnitelman yksityiskohdat ja havainnekuvat eivät tässä vaiheessa vastaa lopullista rakennusta. Rakennuksen tarkempi suunnittelu sekä rahoituksesta ja rakentamisesta päättäminen ajoittuisivat vuosille 2022–2025. Keskustakampus on suunniteltu otettavaksi käyttöön aikaisintaan loppuvuonna 2028. Rakennukselle tullaan hakemaan ympäristösertifiointia. Tavoitteena on RTS-ympäristöluokituksen mukainen taso 4–5 tähteä.

Keskustakampuksella päivittäin opiskelevien opiskelijoiden määrä on mitoitettu olemaan noin 5 000, ja henkilökuntaa on suunniteltu sijoittuvan uudelle kampukselle noin 1100 henkilötyövuoden verran. 

Yliopiston yksiköistä keskustakampukseen on suunniteltu siirtyvän kokonaisuudessaan humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Kokonaisuuksien lisäksi kampukselle sijoittuu tutkimusyksiköitä ja toimintoja myös muista tiedekunnista sekä tarvittava määrä tutkimuksen ja koulutuksen lähipalveluita.