Kuva: Juha Sarkkinen, Oulun yliopisto

Oulun yliopisto ja Ramboll yhteistyöhön

Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa suunnittelualan osaamista sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita tulevaisuuden älykkään ja kestävän yhdyskuntarakenteen toteutukseen.

Kuva: Juha Sarkkinen, Oulun yliopisto

Oulun yliopisto ja suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll Finland Oy ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä uuden osaamisen kehittämiseksi, koulutuksen työelämävastaavuuden kasvattamiseksi sekä innovaatioiden lisäämiseksi rakennusalalla. Yhteistyön keskeisimpiä teemoja ovat älykkäät ja kestävät kaupungit, älykäs liikkuminen, infrastruktuuri, älykkäät rakennukset sekä ympäristöasiat.

Suunnittelu- ja konsultointialan menestys on vahvasti sidoksissa osaavaan työvoimaan, josta on tälläkin hetkellä vajausta. Toimialajärjestö SKOLin tekemän selvityksen mukaan alan osaajavaje kasvaa jopa 9000 henkilöön vuoteen 2025 mennessä.

‒ Haluamme lisätä nuorten ja heidän opettajiensa tietoa monialaisen ja nopeasti kehittyvän yhdyskuntasuunnittelun mahdollisuuksista sekä näköaloista tulevaisuuteen. Yhteistyön kautta monipuoliset uramahdollisuudet konkretisoituvat. Samalla saadaan näkyvyyttä alan osaamistarpeista ja lisätään valmiuksia käytännön työelämään, sanoo teknillisen tiedekunnan dekaani Riitta Keiski.

Yhteistyö palvelee molempia osapuolia kun moniammatillista osaamista voidaan kehittää ja jakaa puolin ja toisin.

‒ Olemme erittäin iloisia kumppanuutemme syventämisestä Oulun yliopiston kanssa. Sen tavoitteena on parantaa alan osaamista ja innostaa nuoria hakeutumaan suunnittelualan opintoihin ja töihin. Haluamme myös kehittää yhdessä uusia palveluja ja tuotteita tulevaisuuden älykkään ja kestävän yhdyskuntarakenteen toteutukseen, sanoo toimialajohtaja Jarkko Niittymäki Rambollista. ‒ Opiskelijayhteistyö on meille tärkeää. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana tarjosimme harjoittelupaikan lähes 130 opiskelijalle.

Sopimuksen myötä yhdessä tekemistä pyritään kehittämään monella tasolla, esimerkiksi lisäämällä diplomitöitä ja työharjoitteluita. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös tutkimus- ja kehityshankkeet, jatko-opintojen tukeminen, luentojen ja kurssien pitäminen sekä erilaiset tapahtumat, vierailut ja kilpailut.