Nordtreat: Palosuojattujen puutuotteiden huoltopalvelu

Nordtreat edistää puupohjaisten rakennustuotteiden käyttöä lanseeraamalla palosuojauksen huoltopalvelumallin. 

Palosuojauksen kestävyys ja huollettavuus riippuvat käytetyn palosuoja-aineen lisäksi muun muassa käsittelymenetelmästä sekä palosuojatun puutuotteen kohtaamista sää- ja muista ympäristörasituksista rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Nordtreat tuo vuoden 2023 aikana markkinoille puun palosuojauksen huoltopalvelumallit 10:lle ja 30 vuodelle. Rakennuksessa käytettyjen palosuojattujen puutuotteiden huoltokäsittelystä huolehtii Nordtreatin kouluttama kansainvälinen kumppaniverkosto.

Palosuojattujen puutuotteiden ennalta määritelty huoltoväli ja säännöllinen palo-ominaisuuksien ylläpidon varmistava huoltokäsittely ovat tärkeä osa rakennuksen kokonaispaloturvallisuutta. Palvelun avulla rakennuksen omistaja voi varmistua palosuojattujen puutuotteiden paloturvallisuuden ylläpidosta koko rakennuksen elinkaaren ajan. 

Lisätietoa: nordtreat.com