Itäväylän ja merenrannan välinen alue muuttuu lähivuosina vanhasta teollisuusalueesta asuntojen, toimistojen ja palvelujen kaupunginosaksi. Metroasema ja kauppakeskus Hertsi ovat parin sadan metrin päässä Noli Herttoniemestä.

Noli Studios laajensi Herttoniemeen: Sohlberg-korttelin suuri muutos

Herttoniemen Sohlberg-kortteliin valmistuu vuosikymmenen loppuun mennessä 13 uudisrakennusta, joihin tulee noin 1100 uutta asuntoa. Itäväylän melua vähentää koko korttelin mittainen pysäköintilaitos. Toukokuussa avattu Noli Studios Herttoniemi tarjoaa joustavia ratkaisuja asumiseen ja täydentää alueen palvelutarjontaa. 

Itäväylän ja merenrannan välinen alue muuttuu lähivuosina vanhasta teollisuusalueesta asuntojen, toimistojen ja palvelujen kaupunginosaksi. Metroasema ja kauppakeskus Hertsi ovat parin sadan metrin päässä Noli Herttoniemestä.

Pohjoismainen kiinteistösijoitus- ja kehitys­yhtiö NREP lanseerasi vuonna 2019 uudentyyppisen Noli Studios -hotellikonseptin. Tuolloin Noli Studios käynnisti toimintansa Katajanokalla ja Sörnäisissä ja vuonna 2021 vuorossa oli Vantaan Myyrmäki. Tänä vuonna ketju laajenee kolmella hotellikiinteistöllä, joista Malmi ja Herttoniemi ovat jo toiminnassa, ja loppuvuodesta ovensa avaa Katajanokka II. Ensi vuonna aloittaa seitsemäs hotelli Espoon Otaniemessä.

– Noli Studios tarjoaa sekä lyhyeen että pitkäaikaiseen majoittumiseen huoneita, joita kutsumme studioiksi. Noli poikkeaa tavallisesta hotellista, sillä se palvelee joustavasti eri pituisia majoitustarpeita, kertoo Noli Studiosin Suomen maajohtaja Roni Huttunen

Herttoniemen Nolissa on yhteensä 263 studiota, joiden koko on 18–29 neliötä. Pienimmät studiot ovat yksiön kaltaisia, suuremmissa on lisäksi makuualkovi tai erilliset makuuhuoneet. Jokaisessa studiossa on täysin varusteltu keittiö. Majoituskapasiteetti Herttoniemessä on noin 400 henkilöä. 

Pieni sisäpiha toimii yhteiskäyttötilojen terassina ja hotellin huoltoreittinä. Sisä­pihan ansiosta tontille saatiin myös jonkin verran istutuksia pehmentämään tiiviisti rakennettua ympäristöä.

– Elämässä on monia tilanteita, joissa tarvitaan joustavia majoitusratkaisuja. Tilapäis­asumista voi tarvita esimerkiksi kodin putkiremontin tai nopeasti muuttuneen elämäntilanteen vuoksi. Studio soveltuu asumiseen, kun pääkaupunkiseudulta on löytynyt työpaikka, mutta ei vielä vakituista asuntoa. Pitkäaikainen majoitus palvelee myös työnsä vuoksi viikot pääkaupunkiseudulla viettäviä, Huttunen toteaa.

Jokaisessa Nolissa on yhteiskäyttötiloja kuten neuvotteluhuoneita, saunoja, työskentelytiloja, yhteiskeittiöitä ja olohuonemaisia vapaa-ajan tiloja. Yhteisöllisyyttä tuetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia. 

Noli Studios -hotelleja rakennetaan ainakin tässä vaiheessa vain pääkaupunkiseudulle. Kohteet sijoittuvat kehittyviin ja kasvaviin kaupunginosiin, joissa julkiset liikenne­yhteydet toimivat hyvin.

Herttoniemen Nolissa on yhteensä 263 studiota, joiden koko on 18–29 neliötä.

– Herttoniemi kiinnosti meitä siksi, että Itäväylän ja merenrannan välinen alue muuttuu lähivuosina vanhasta teollisuusalueesta asuntojen, toimistojen ja palvelujen kaupunginosaksi. Metroasema ja kauppakeskus Hertsi ovat parin sadan metrin päässä Noli Herttoniemestä, ja lähistön luonto tarjoaa hyvät puitteet vapaa-aikaan, Huttunen sanoo. 

Noli Herttoniemelle haetaan LEED Gold -sertifikaattia.

Sohlberg-kortteli valmis vuosikymmenen lopulla

Noli Studios sijoittuu Työnjohtajankadun ja Itäväylän kulmaukseen niin sanottuun Sohlberg-kortteliin. Korttelia rakentaa JM Suomi Oy vanhalle Oy G. W. Sohlberg Ab:n teollisuusalueelle. Kortteliin on suunniteltu 13 asuinrakennusta, joihin tulee noin 1100 uutta asuntoa. Asukkaita korttelissa on sen valmistuttua runsaat 3000, sillä asemakaava edellyttää myös perhekoon asuntojen rakentamista.

– Tällä hetkellä valmiina on 242 asuntoa. Rakenteilla on 211 asuntoa, joista 69 valmistuu tänä vuonna. Tämän hetken arvion mukaan Sohlberg-kortteli on valmis vuosi­kymmenen loppuun mennessä. Juuri nyt asuntokohteiden käynnistyminen on haastavaa, sillä ihmiset eivät uskalla tehdä talou-dellisen epävarmuuden vuoksi päätöksiä, kertoo JM-Suomi Oy:n projektipäällikkö Riku Korhonen.

Sisätiloissa ei lähdetty industriaaliseen sisustukseen, vaan haettiin vastapainoa sille. Suunnittelun lähtökohtia ovat rakennuksen sijainti ja arkkitehtuuri sekä alueen ominaispiirteet.

Valmiina korttelissa on muun muassa Asunto Oy Helsingin Herttoniemen Läkki­seppä ja rakenteilla Asunto Oy Helsingin Vaskiseppä.

Korttelia ja Itäväylää erottaa noin 350 metriä pitkä pysäköintilaitos, Herttoniemen Korttelipysäköinti. Sen 660 autopaikkaa ja 15 moottoripyöräpaikkaa myydään erillisinä osakkeina. Pysäköintilaitoksesta on valmiina neljä lohkoa, lohkojen 5 ja 6 rakentaminen alkaa ensi syksynä. Kahden viimeisen lohkon katolle sijoittuu 1000 neliömetrin laajuinen aurinkopaneelikenttä. 

Kun pysäköintilaitos on valmis, sen läpi on ajoyhteys Työjohtajankadun ja Konemestarinkadun välillä, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta. JM Suomi hallinnoi pysäköintilaitosta Herttoniemen Korttelipysäköinti Oy:n kautta korttelin rakentamisen ajan, mutta irtautuu yhtiön hallinnosta myöhemmin.

– Sohlberg-korttelin rakentaminen on iso urakka. Työt alkoivat vanhojen teollisuus­rakennusten purkamisella 5–6 vuotta sitten, ja olemme tehneet tiivistä kaavoitusyhteistyötä kaupungin kanssa, Korhonen sanoo. 

Pienimmät studiot ovat yksiön kaltaisia, suuremmissa on lisäksi makuualkovi tai erilliset makuuhuoneet. Jokaisessa studiossa on täysin varusteltu keittiö.

Uudisrakennusten väliin alueen keskelle jää vanha suojeltu tehdasrakennus, jonne sijoittuu muun muassa toimistotiloja ja erilaisia palveluita. 

Rakenteellisesti haastava kokonaisuus

Pysäköintilaitoksen ykkösvaihe ja Noli Studios Herttoniemi muodostavat hybridirakenteen, sillä osa studiokerroksista on pysäköintilaitoksen päällä.

– Ratkaisu vaati tilojen ja rakenteiden huolellista yhteensovittamista. Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitettiin tammikuussa, studioiden huhtikuussa 2021. Majoitustilaa rakennettiin keskellä koronaa, jolloin koko majoitusalan tilanne näytti lohduttomalta. Lisäksi materiaali- ja puolijohdepula sekä kustannusten nousu ajoittuivat rakentamisen aikaan, Riku Korhonen kertoo.

Studioiden luonnolliset sävyt mahdollistavat myös asukkaiden omien sisustuselementtien käytön, kun kyseessä on pidempi­aikainen asuminen.

Rakennesuunnittelija Jari Lehto Ramboll Finlandilta luonnehtii pysäköinti- ja majoitus­tiloja käsittävän rakennuksen suunnittelutyötä aivan Itäväylän viereen haasteelliseksi. Pysäköintilaitoksen yläpuolella studioita on viidessä kerroksessa, rakennuksen muissa osissa yhdeksässä kerroksessa. 

Hotellin alle sijoittui pysäköintilaitoksen ensimmäinen lohko. Toinen lohko jatkuu kohti koillista Itäväylän suuntaisesti hotellin ulkoseinän kohdalta.

Perustukset ovat osittain kallionvaraisia ja osittain paalutettuja. Pisimmät teräsbetonipaalut ovat kymmenen metrin luokkaa, lisäksi käytettiin lyhempiä porapaaluja. 

– Rakenne aiheutti paljon miettimistä. Koska rakennuksen kokonaiskorkeutta ei haluttu nostaa suunnitellusta 28 metristä, paikoituskerrosten vaaditun vapaan korkeuden saavuttaminen oli paikoin hyvin haastavaa. Massiivisia rakenteita jouduttiin pysäköintilaitoksessa sovittamaan miltei kenkälusikalla. 

Pysäköintilaitos päädyttiin valamaan paikalla, koska elementtitekniikalla tiukkojen mittojen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Paikoituskannet on toteutettu jälkijännitettyinä rakenteina.

Pysäköintilaitoksen palkkirakenteiden taipumien aiheuttamia pakkovoimia on hallittu hotellikerroksissa kytkemällä kantavia väliseiniä yhteen erilaisilla palkkirakenteilla.

Jokaisessa Nolissa on yhteiskäyttötiloja kuten neuvotteluhuoneita, saunoja, työskentelytiloja, yhteiskeittiöitä ja olohuonemaisia vapaa-ajan tiloja.

– Tämänkaltaisessa hybridikohteessa rakenteet ovat huomattavasti tavanomaista hotellirakennusta monimutkaisemmat, Lehto sanoo.

Sisäänkäynnit sekä pysäköintilaitokseen että Noliin ovat Työnjohtajankadun puoleisessa päädyssä. 

Itäväylä vaikutti suunnitteluun

Playa Arkkitehdit on ollut mukana Sohlberg-korttelin suunnittelussa kaavoituksesta lähtien. Arkkitehti Tuukka Vuori sanoo, että Itäväylä on vaikuttanut koko korttelin suunnitteluun. 

– Itäväylän viereen ei voi sijoittaa asuntoja. Siksi päädyttiin pysäköintilaitokseen, joka suojaa korttelin asuntoja ja pihoja melulta. Pääosa korttelin toimitiloista sijoitettiin pysäköintilaitoksen yhteyteen.

– Kaavoitusvaiheessa tontille oli suunnitteilla monia käyttötarkoituksia, mutta majoitustoiminta ei kuulunut niihin. Sen vuoksi rakentaminen vaati kaavamuutoksen, jonka yhteydessä rakennusoikeutta lisättiin 1300 kerrosneliömetrillä. Tontin muoto ja koko asettivat rajoituksia rakennuksen muodolle. Kun samaan yhteyteen tuli vielä pysäköintilaitoksen ensimmäinen lohko, lopputulos oli niin toiminnallisesti kuin rakenteellisesti monimutkainen, mutta myös mielenkiintoinen, Vuori toteaa.

Rakennuttajan mukaan Noli on vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun omassa asunnossa on putkiremontti.

Nolin studioista suurin osa pyrittiin sijoittamaan rakennuksen korttelin puoleiseen osaan, mutta aivan kokonaan vilkkaan liikenneväylän läheisyydeltä ei voinut välttyä. 

– Onneksi saimme kokonaisuuteen mahtumaan pienen sisäpihan, joka toimii yhteiskäyttötilojen terassina ja hotellin huoltoreittinä. Sisä­pihan ansiosta tontille saatiin myös jonkin verran istutuksia pehmentämään tiiviisti rakennettua ympäristöä. Näin jälkeenpäin ajateltuna Noli Studios täydentää hyvin korttelin palvelutarjontaa, Tuukka Vuori sanoo.

Sohlberg-korttelin uusien talojen julkisivuissa näkyy alueen teollinen historia. Julkisivuissa käytetään muun muassa tiiltä ja metalli­verhouksia. Pysäköintilaitoksen ja Noli Studios Herttoniemen julki­sivua hallitsevat läpivärjätty punaruskea betoni ja aaltoprofiloidut alumiinilevyt. Pienellä sisäpihalla julkisivussa on vastapainona läpivärjättyä valkobetonia, jossa on aaltoprofiloitu muottipinta.

Pitkänomainen pysäköintilaitos muodostuu kuudesta eri lohkosta. Jokaisen lohkon julkisivu on hieman erilainen, ja kokonaisuus heijastelee kollaasimaisesti alueen teollista historiaa. 

Tunnelmia ja värejä lähiympäristöstä

Herttoniemen ja Malmin Noli-kohteiden yhteistilojen ja majoitushuoneiden sisustusratkaisut ja toiminnallisuudet on suunnitellut Noli Studiosin konseptin mukaisesti Studio Joanna Laajisto. Työ arkkitehdin kanssa on ollut tiivistä, mutta sisätiloissa ei lähdetty industriaaliseen sisustukseen, vaan haettiin pikemminkin vastapainoa sille.

– Jokaisen Noli Studios -kohteen sisustus on erilainen. Suunnittelun lähtökohtia ovat rakennuksen sijainti ja arkkitehtuuri sekä alueen ominaispiirteet. Herttoniemessä luonto on lähellä, minkä vuoksi nostimme esille erityisesti pehmeitä ja luonnollisia sävyjä ja materiaaleja. Valoisuus, materiaalien kestävyys, ekologisuus ja taloudellisuus olivat tärkeitä kriteereitä suunnittelussa, kertoo sisustusarkkitehti Joanna Laajisto.

Yhteiskäyttötiloissa on esillä Herttoniemessä ateljeetaan pitävän kuvataiteilijan Ilari Hautamäen teoksia. 

Laajiston mukaan luonnolliset sävyt mahdollistavat myös asukkaiden omien sisustuselementtien käytön, kun kyseessä on pidempi­aikainen asuminen.

Teksti: Timo Sillanpää | Kuvat: Mikko Käkelä

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.