Näyttelykeskus WeeGeen pihalla Tapiolassa oleva Futuro-talo entistetään Museoviraston avustuksella. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Museovirastolta avustuksia rakennusten ja kulttuuriympäristöjen entistämiseen

Näyttelykeskus WeeGeen pihalla Tapiolassa oleva Futuro-talo entistetään Museoviraston avustuksella. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Entistämisavustuksilla tuetaan rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden oikeanlaista kunnostusta ja vaalimista sekä kohteiden erityispiirteiden tunnistamista. Museoviraston tuen avulla on mahdollista säilyttää kohteiden kulttuurihistorialliset arvot. Kunnostus säilyttää ja jopa nostaa kohteiden taloudellista arvoa sekä mahdollistaa osalle toimijoista myös liiketoiminnan kehittämisen.

Avustushakemuksia jätettiin 463 kappaletta, joista 299 tuli yksityishenkilöiltä ja 79 yhteisöiltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 9,2 miljoonaa euroa ja niihin liittyneiden hankkeiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus 22 miljoonaa euroa. Pisteyttämisen myötä tukea sai 171 kohdetta yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla.

”Silti summa tuntuu riittämättömän pieneltä. Ilman jäi nytkin moni hyvä kohde, joka olisi kaivannut korjausta”, pahoittelee erikoisasiantuntija Harri Metsälä Museovirastosta.

Restaurointihankkeet vaativat usein perinteisten materiaalien käyttöä ja työstöä. Niiden tukeminen on tärkeää restauroinnin alan ammattitaidon säilymiselle ja karttumiselle sekä ammattilaisten työllisyydelle.

Tyypillisten ikkuna-, hirsi- ja kattokorjausten lisäksi avustusta sai tänä vuonna neljä tuulimyllyä. Niissä korjattavaa on useimmiten siipi- ja tukirakenteissa. Uudempana kohteena on mukana myös 1960-luvun Futuro-talo. Kulttuuriympäristökohteille avustusta myönnettiin esimerkiksi hautamuistomerkkien, kiviaitojen sekä historiallisten puistojen kunnostukseen.

”Avustuksilla on myös sosiaalinen ulottuvuus: monille yhteisölle yhdessä kunnostettavat kohteet ja niiden säilyttäminen on merkittävä yhteisöllisyyden vahvistaja. Restaurointihankkeet näyttävät hyvää esimerkkiä myös muille ympäristössä siitä, että rakennuksia kannattaa hoitaa”, kertoo  Harri Metsälä.

Lisätietoja

Harri Metsälä, erikoisasiantuntija, Museovirasto, harri.metsala@museovirasto.fi, 0295 33 6177

Myönnetyt avustukset: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/myonnetyt

Avustuksen myöntämisen perusteet: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ena-kasittely-ja-paatos