Kuva: Kaaviokuva Helen Kruununvuorenranta

Merenpinnan alapuolisiin kallioluoliin suunnitellaan energian kausivarastoa

Kuva: Kaaviokuva Helen Kruununvuorenranta

 

Vastaavaa ratkaisua ei tiettävästi ole toteutettu muualla maailmassa.

Energian kausivarastointiratkaisua kaavaillaan osaksi ekologisen kaupunginosan energiajärjestelmää, jossa hyödynnetään uudella tavalla auringon lämmittämää merivettä sekä asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Suunnitellussa hankkeessa otetaan käyttöön Kruunuvuoren alapuolella sijaitsevat kallioluolat, joista toista on aiemmin käytetty öljyn varmuusvarastona. Luolien tilavuus on yhteensä 300 000 kuutiota, ja ne sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella.

Helenin suunnittelema energiaratkaisu perustuu malliin, jossa lämpöpumppujen avulla toteutetaan rakennusten lämmitys ja jäähdytys. Luolat täytetään kesäaikaan Kruunuvuorenselän auringon lämmittämällä pintavedellä, jota hyödynnetään talvikaudella lämpöpumppujen energianlähteenä. Kesäkaudella kerätään hyötykäyttöön myös auringosta peräisin oleva rakennusten ylimääräinen lämpö, joka jalostetaan ja kierrätetään asukkaiden käyttöön. Mallissa siis auringon lämmittämä merivesi ja rakennukset toimivat lämpöpumppujen lämmönlähteinä ja alueen lämpöverkot lämmön kerääjänä ja jakelijana.

– Energian kausivarastointi on yksi tärkeistä tulevaisuuden ratkaisuistamme, kun vähennämme päästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Tässä hankkeessa otetaan merkittävä askel päästöttömään energiatulevaisuuteen ja samalla lisätään asumismukavuutta ekologisesti, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

Suunnitellun energian kausivaraston kapasiteetti riittää kattamaan jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiantarpeesta.

– Kyseessä on siis energiaratkaisu, jolla on alueen lämmitysenergiantarpeen kannalta todellista merkitystä, iloitsee hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen Skanskasta.

– Uuden kaupunkistrategiansa mukaisesti Helsinki korostaa ilmastovastuuta ja ekologisia arvoja muun muassa lisäämällä uusia energiajärjestelmiä ja uusiutuvaa energiaa.  Kruunuvuorenrannan mahdollinen lämpöenergian kausivarasto on tästä erinomainen iso alueellinen esimerkki, lisää Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Pirjo Sirén Helsingin kaupungilta.

Kruunuvuorenrannasta merellinen, ekologinen asuinalue

Kruunuvuorenranta tarjoaa kaupunkiasumista merellisessä ympäristössä ja lähellä luontoa. Kruunuvuorenrantaan rakentuu korkeatasoinen asuinalue Laajasalon öljysataman paikalle ja sen lähiympäristöön. Tuleva Kruunuvuorenranta on kaupungin näkyvimpiä merellisiä julkisivuja. Kruunuvuorenranta valmistuu vuoteen 2030 mennessä, ja sinne rakennetaan koti 13 000 asukkaalle. Alueelle arvioidaan syntyvän noin 800 työpaikkaa. Kruunuvuorenrannan katujen, kunnallistekniikan ja asuintalojen rakentaminen on käynnissä. Alueella toimii monia eri rakennuttajia ja rakennusliikkeitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki rakennuttaa Kruunuvuorenrannan eri alueille useita eri hallintamuotoja käsittäviä asuntokohteita.

Monista Kruunuvuorenrannan asunnoista ja tulevalta rantabulevardilta on näkymät meren yli kantakaupunkiin ja Suomenlinnaan. Kruunuvuorenrannasta on linnuntietä Helsingin keskustaan kolme kilometriä matkaa. Tulevaisuudessa keskustasta Kruunuvuorenrantaan pääsee ratikalla vartissa, kun Kruunusillat yhdistävät Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.

Skanskan suunnittelualueelle tulossa noin 600 uutta kotia

Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen luoteisosan eli Skanskan suunnittelualueen, Kruunuvuoren, suunnittelu on käynnissä. Skanska Kotien suunnittelualueelle on tulossa noin 600 uutta kotia yksiöistä perheasuntoihin, joista ensimmäisten rakentaminen käynnistyy arviolta vuonna 2019. Asemakaavatyön pohjaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Skanska järjestivät suunnittelukilpailun, jonka osallistujista Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnitelma valittiin jatkotyön pohjaksi.