Kuvassa: Marko Penttilä (vas.) ja Ahti Rantonen

Marko Penttilä hankekehitysjohtajaksi suunnittelupalveluihin

DI Marko Penttilä on nimitetty Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n hankekehitysjohtajaksi 30.12.2019 alkaen johtamaan suurten suunnitteluhankkeiden kehitystyötä ja soveltuvin osin sekä myynti- ja tarjoustoimintaa. Hän liittyy myös suunnittelupalvelujen johtoryhmään.

Kuvassa: Marko Penttilä (vas.) ja Ahti Rantonen

Marko ”palaa kotiin” toimittuaan 11 vuotta projektipäällikkönä A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:ssä, sillä sitä ennen hän työskenteli vuodet 1999–2008 eli yhdeksän vuotta projektipäällikkönä Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n palveluksessa.

Hänellä on aikaisemmasta työhistoriasta vahva rakennesuunnittelutausta ja kokemusta A-Insinööreillä erityisesti isojen projektien rakennuttamisesta. Rakennuttamishankkeista mieleen on jäänyt erityisesti esimerkiksi VTT:n toimistotiloja ja vaativia tutkimustiloja sisältänyt Ydinturvallisuustalo, joka oli Senaatti-kiinteistöjen ensimmäinen allianssityyppinen kärkihanke. Hänen viimeisimpiä käyttöönotettuja isoja hankkeitaan projektipäällikkönä oli Otaniemen uuden Aalto-kampuksen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, kauppakeskuksen sekä kauppakorkeakoulun uudisrakennusten rakennuttamis- ja turvallisuuskoordinaatorin tehtävät. Markolla on rakennuttajan RAP (FISE) -pätevyys.

– Nykyisin rakennushankkeet pyritään yhä enemmän toteuttamaan yhteistyössä yhteisin tavoittein niin, että ennemminkin palkitaan osapuolia onnistumisista kuin rangaistaan virheistä, Marko sanoo. – Suunnittelupuolella tuleekin pystyä ajattelemaan entistä enemmän myös tilaajan ja koko hankkeen näkökulmasta, ja yhteistyö pitäisi saada sille tasolle, ettei synny turhia vastakkainasetteluja tavoitteiden suhteen. Sydäntäni lähellä on myös konsernin sisäisen yhteistyön kehittäminen ja parantaminen, aluksi varmaankin erinäisillä keskustelunavauksilla konserniyritysten kesken.

– Minusta on tosi hienoa, että Marko tulee takaisin Vahaselle, sanoo Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ahti Rantonen. – Tiedämme onnistuneemme jossakin, kun ihmiset palaavat tänne tekemään uutta uraa. Avoimen rajapinnan strategiamme mukaisesti Markon roolina on tuoda avoimuutta niin allianssihankkeisiin kuin konserniyritysten yhteistyöhön, ja hänen kauttaan saamme uusia työkaluja ja resursseja niin yhdessä tekemiseen kuin myyntiinkin sekä työläiden tarjousprosessien ”kokoon juoksemiseen”. Tavoitteemme on olla suurten hankkeiden suunnittelun suunnannäyttäjänä uudenlaisella konseptilla, ja nyt avoin toimintamallimme tulee läpinäkyvämmäksi muuallekin ja vahva rakennetekniikan osaamisemme yhdistyy entistä paremmin yhtiön muihin vahvuuksiin.