LVI-urakoitsijat tyytyväisiä alan koulutuksen uusiin sisältöihin

Tutkinnon perusteet on määräys, jossa asetetaan valtakunnalliset vaatimukset tutkinnossa edellytettävälle ammattitaidolle. Paikallinen koulutuksen järjestäjä vastaa yhdessä lähialueensa yritysten kanssa opetuksen suunnittelusta. Arviointi tehdään koko maassa yhdenmukaisesti ja kaikilta tutkinnon suorittaneilta vaaditaan sama osaaminen.

–Talotekniikan perustutkinnon osaamisvaatimukset on laadittu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, ja se vastaa hyvin työelämän tarpeita, kertoo yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta.

– Myös opetusala on ollut vahvasti edustettuna valmistelutyössä. Työn aikana on huolehdittu siitä, että vaatimukset ovat todella myös saavutettavissa, Pekkala toteaa.

Tutkinnon rakenne ja tutkintovaatimukset korostuvat erityisesti työssäoppimisen aikana. Talotekniikan perustutkinnossa on varmistettu, että työssäoppimisessa ei vaadita enempää kuin mitä LVI-alalla oikeasti tehdään.

– Talotekniikka-alalla koulutuksen sisällöt ja arviointi ovat erityisen tärkeitä. Alan työt tehdään usein itsenäisesti, ja niihin sisältyy paljon erityisosaamista. Asentajilta vaaditaan jo alusta lähtien hyvää tietopohjaa ja harjoiteltuja taitoja, sanoo eritysasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-urakoitsijoita edustavasta LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

– LVI-alan töitä tehdään useimmiten asiakkaiden parissa. Näissä tilanteissa korostuvat palveluosaaminen ja kokonaisuuksien ymmärtäminen. Järjestelmien vika- tai häiriötilanteissa asentajan on pystyttävä tekemään nopeasti ratkaisuja. Näihinkin tilanteisiin on valmistauduttava jo koulutuksen aikana, Mäkinen sanoo.

Palveluun ja diagnostiikkaan liittyvät ammattitaitovaatimukset ovatkin teknisen osaaminen rinnalla vahvasti esillä uusissa sisällöissä. Talotekniikan perustutkintoa ei voi järjestää määräyksen mukaisesti ilman työpaikkojen osallistumista. Sen osalta parin vuoden takaisen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet näyttävät toteutuneen hyvin, LVI-tekniset Urakoitsijat LVI-TU:sta todetaan.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku järjestetään 23.2.-23.3.2021. Talotekniikan perustutkinnon voi suorittaa yli 50 oppilaitoksessa eri puolilla maata.