Arto Pekkala

LVI-urakoitsijat palkitsivat Opetushallituksen Arto Pekkalan

Arto Pekkala

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry huomioi jäsentensä ja yhteistyötahojen tekemän ansiokkaan työn liiton päämäärien ja LVI-asennusalan hyväksi. LVI-TU on palkinnut liiton levykkeellä Opetushallituksen yli-insinööri Arto Pekkalan tunnustuksena hänen liiton toimintatavoitteiden hyväksi tekemästään pitkäaikaisesta työstä. Pekkala on ensimmäinen liiton levykkeellä palkittu henkilö.

Arto Pekkala on aktiivisesti seurannut LVI-talotekniikkatoimialan ja liiton etua ja toiminut sen perusteella aloitteellisesti alan ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi. Hänen toimintansa mm. valtakunnallisten tutkinnon perusteiden valmistelutyössä ja useiden tutkintoimikuntien ohjaajana on lisännyt merkittävästi alan koulutuksen työelämävastaavuutta ja eri edunvalvontajärjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

Pekkala on työllään edistänyt koko LVI-alan toimintamahdollisuuksia ja hänen työnsä tuloksilla on ollut merkittävää vaikutusta liiton jäsenyritysten toimintaympäristön kehittymisessä.

Pekka Pöykkö, Mika Nikula, Ville Hälinen ja Heikki Pesu

LVI-TU:n palkitsemis- ja vaalivaliokunta on myös myöntänyt liiton ansiomerkit seuraaville henkilöille:

Kultainen ansiomerkki

toimitusjohtaja Ville Hälinen, LVI-Aitta Oy

Hopeinen ansiomerkki

toimitusjohtaja Heikki Pesu, Are Oy

Pronssinen ansiomerkki

toimitusjohtaja Jussi Kuusela, Amplit Oy
toimitusjohtaja Pekka Pöykkö, Consti Talotekniikka Oy
toimitusjohtaja Mika Nikula, Maskun Talotekniikkatiimi Oy