LVI-TU: Tutkintojen uudistaminen purkaisi turhaa hallintoa

Viime päivinä esillä ollut ehdotus ammatillisten tutkintojen uudistamisesta – ja erityisesti näyttötutkintojen yhdistämisestä – saa kannatusta työelämän edustajilta. Nykyinen tilanne sisältää paljon turhaa hallinnollista työtä.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotus tutkintorakenteen kehittämisestä on ehdottomasti oikean suuntainen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen sanoo.

– Siinä pyritään vähentämään turhaa hallinnollista työtä, joka ei tuota työelämän näkökulmasta mitään lisäarvoa.

Mäkisen mukaan tutkinnoista ei ehdotuksen perusteella poistuisi osaamisalakohtaisia ammattinimikkeitä tai työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyviä tutkinnon osia. Uudistus sen sijaan poistaisi koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiltä turhaa hallinnollista työtä koulutuksen toimeenpanoa suunniteltaessa. Tämän pitäisi hänen mukaansa saada toteutumaan kansalaisten ja yritysten suuntaan entistä yksilöllisempinä ja laadukkaampina tutkintopalveluina.

– Harmillisesti keskustelusta näyttääkin unohtuneen se, että uudistuksiin liittyy myös nykyisten Opetushallituksen yhteydessä toimivien tutkintotoimikuntien lakkauttaminen. Olisi tärkeää, että tulevien tutkintojen ja tutkintopalvelujen ulkopuolinen laadunvarmennus otettaisiin pikaisesti tarkastelun kohteeksi. Tutkintojen arvostus ja käyttökelpoisuus työmarkkinassa murenee nopeasti, mikäli tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamiseen ei uskota.

Mäkinen harmittelee myös sitä, että tutkintouudistus menee keskustelussa sekaisin koulutuksen rahoituksen vähenemisen kanssa. Uudistus on täysin linjassa perustutkintoihin jo aikaisemmin tehtyjen uudistusten kanssa. Vastaavia muutoksia ammatti- ja erikoisammattitutkintoihinkin on esitetty jo vuosia sitten.

– Esimerkiksi talotekniikan perustutkinto tuli jo 17 vuotta sitten, eikä putkiasentajien koulutuksen vähenemistä tai ammatti-identiteetin katoamista ole sen takia nähty. Nimikkeiden sijasta nyt olisikin tärkeämpää keskittyä siihen, mitä tulevaisuudessa on osattava ja miten osaamisen kehittyminen varmistetaan.


LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin miljardi euroa, ja ne työllistävät reilut 6 000 henkilöä. Lisätietoja www.lvi-tu.fi

LVI-TU on vahva erikoisurakointiliitto osana Rakennusteollisuus RT:tä