Limingan koulutuskeskuksen lastensuojeluyksikön uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa lokakuussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Kuva: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Limingan koulutuskeskukseen uusi päärakennus

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt aloittaa uuden päärakennuksen rakennuttamisen Valtion koulukotien Limingan koulutuskeskuksen lastensuojeluyksikössä. Toiminta uusissa tiloissa alkaa aikataulun mukaan syyskuussa 2025.

Limingan koulutuskeskuksen lastensuojeluyksikön uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa lokakuussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Kuva: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa yhteistyössä kehitetyn koulukotikonseptin mukaisen noin 3 000-neliöisen päärakennuksen Valtion koulukotien Limingan yksikköön. Hankkeen tavoitteena on varmistaa koulukodin toimintaedellytykset ja turvallisuus sijoitettujen lasten kasvatuksessa, hoidossa ja opetuksessa sekä samalla mahdollistaa toiminnan kehittäminen vastaamaan jatkuvasti kasvavaa kysyntää. 

Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rave Rakennus Oy. Sivu-urakoiden osalta LVI-urakoinnista vastaa ARE Oy, sähköurakasta Sähköveikot Oy ja rakennusautomaatiosta Caverion Suomi Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. 

Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olleen vuonna 1957 valmistuneen koulukodin päärakennuksen, joka purettiin vuonna 2022. Uusi päärakennus sijoittuu puretun päärakennuksen paikalle. 

Yksikerroksinen uudisrakennus koostuu kahdesta neljäpaikkaisesta erityisen huolenpidon osastosta, kunto- ja liikuntasalista, oppimisympäristöstä, hallinnon työskentelytiloista, tapaamis- ja kokoustiloista sekä ruokailu- ja keittiötiloista. Asuinosastoissa jokaisella nuorella on käytössään oma kylpyhuoneellinen huone sekä osaston yhteiset oleskelu- ja harrastetilat. Rakennuksen asuinosastot ovat käytössä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Harrastetiloja käytetään erityisesti ilta-aikaan ja viikonloppuisin. 

Uusi päärakennus parantaa lasten ja henkilökunnan työ- ja asumisturvallisuutta sekä varmistaa laadukkaan koulutoiminnan ja sen kehittämisen konseptin mukaisissa tiloissa. Rakennushankkeessa pyritään pienentämään kohteen hiilijalanjälkeä hyvällä suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla. 

Senaatti-kiinteistöt on rakennuttanut viime vuosina Limingan koulutuskeskukseen 2- ja 3-osastoiset majoitusrakennukset, joissa on yhteensä 25 asuinhuonetta. 

Limingan koulutuskeskus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Valtion koulukotien lastensuojeluyksikkö, jossa on sijoitettuna 24 lasta.