Liikennevirasto mittoittaa teiden päällysteiden paksuuksia

ramboll_logoRamboll aloittaa Liikenneviraston toimesta vähäliikenteisen tieverkon päällysteiden paksuusmittauksen Länsi-Suomessa. Lähes 500 000 euron arvoinen toimeksianto kestää kolme vuotta ja kattaa tieverkkoa noin 8000 kilometrin pituudelta.

Liikennevirasto vastaa Suomen teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnosta sekä liikennejärjestelmän kehityksestä. Nyt tehtävän mittauksen tavoitteena on helpottaa ylläpidon suunnittelua tulevaisuudessa. Mittaus suoritetaan maatutkatekniikan avulla ja siihen kuuluu yli 2 900 poranäytteen ottaminen referenssitiedoksi. Kartoitus auttaa Liikennevirastoa priorisoimaan ylläpitopitokohteita tehokkaammin ja panostamaan eniten ylläpitoa vaativiin kohteisiin.

− Olemme todella iloisia Liikenneviraston osoittamasta luottamuksesta. Saimme työn, koska läpäisimme vakuuttavasti Liikenneviraston tekniset testit ja osoitimme asiantuntevasti näkemyksemme tehtävän parhaasta suoritustavasta. Pystyimme myös osoittamaan vahvaa osaamista maatutkamittauksien saralla, kertoo yksikönpäällikkö Mikael Sulonen Rambollista.

Ramboll on tehnyt laajoja maatutka- ja näytteenottoprojekteja Ruotsin tieverkolla sekä useita tiestömittauksia ja ylläpitoon liittyviä selvityksiä Liikennevirastolle. Toimeksianto käynnistyy vuoden 2017 alussa ja siinä hyödynnetään Rambollin asiantuntijoita sekä Suomesta että Ruotsista.


Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee 13 200 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 2200 asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiantuntijapalveluja infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi