Kuopion yliopistolliselle sairaalalle asennetaan Suomen suurimpiin kuuluva aurinkovoimala

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Mustinlampi rakennuttaa Kuopion yliopistollisen sairaalan parkkitalon ja suurkeittiön katoille huipputeholtaan 180 kWp:n aurinkosähkövoimalan. Voimala sisältää 700 paneelia ja kuuluu Suomen kymmenen suurimman aurinkovoimalan joukkoon. Se on myös Suomen suurin sairaalan yhteyteen asennettava aurinkovoimala. Aurinkopaneelien asennukset käynnistyvät kesäkuussa ja työt on määrä saada valmiiksi heinäkuun alkuun mennessä.

– Kiinteistöjemme jäähdytys vaatii paljon energiaa ja erityisesti kesä-kuukausina voidaan sitä hyödyntää auringon tuottamana. Sähköä tuotetaan sairaalan omaan käyttöön. Lisäksi olemme tehneet aiesopimuksen Kuopion Energian kanssa kiinteistöjen kaukojäähdytyksestä. Näillä ratkaisuilla voimme tulevaisuudessa vähentää jäähdytyksen verkkosähkön tarvetta huomattavia määriä, kertoo KYS:n kiinteistöpalvelujen valvoja Juha-Matti Horttanainen.

Vaikka aurinkovoimalasta hyödyksi saatavan energian määrä on KYS:n koko energian käyttö huomioiden pieni, hankkeesta saatavilla koke-muksilla seurataan, voidaanko aurinkosähkön osuutta jatkossa lisätä.

– Hankinta on myös taloudellisesti kannattava. Haluamme korostaa vastuullista energian käyttöä, jolloin otetaan asiakkaiden lisäksi huo-mioon myös ympäristöasiat. Paneelien sijoituspaikat on valittu myös julkisivuasiat huomioiden, Horttanainen kommentoi.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana Kuopion kaupungin koordinoimassa Savilahden vähähiilinen energiamalli -hankkeessa. Useiden toimijoiden yhteishankkeessa selvitetään vähäpäästöisiä energiantuotanto- ja käyttömahdollisuuksia Savilahden alueella. – KYS:n aurinkoenergiahanke on alueellisesti merkittävä. Savilahdessa on tavoitteena hyödyntää uusiutuvia energialähteitä monipuolisesti. Hybridijärjestelmät ovat tulevaisuutta myös energiantuotannossa, Sa-VE-hankkeen projektipäällikkö Tapio Kettunen kommentoi.

Suomessa on uusimman tiedon mukaan asennettuna arviolta noin 20 MWp aurinkosähköä. Tiedot perustuvat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoimassa FinSolar-hankkeessa vuonna 2015 kartoitettuun tietoon. Lukuun on laskettu mukaan sekä sähköverkkoon liitetyt että erillään toimivat voimalat.

SaVE-hankkeen internetsivut: www.savilahti.com/save-hanke