Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä Timo Hirvasmaa, Jaakko Kivi ja Sami Rantala Kreatelta sekä Janne Wikström, Lars Westermark ja Esa Sirkiä Väylävirastolta.

Kreate mukaan Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeen kehitykseen

Väylävirasto ja Kreate ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeesta.

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä Timo Hirvasmaa, Jaakko Kivi ja Sami Rantala Kreatelta sekä Janne Wikström, Lars Westermark ja Esa Sirkiä Väylävirastolta.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa Väylävirasto ja Kreate muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Yhteisen organisaation lisäksi Väylävirastolla ja Kreatella on yhteiset toimitilat, tavoitteet ja tavoitekustannukset. 

Saaristotien varrella Paraisissa sijaitsevien kahden salmen ylittävien siltojen uudistaminen on Kreaten mukaan teknisesti vaativa projekti. Ainoana maantieyhteytenä toimivien nykyisten siltojen viereen rakennetaan uudet sillat. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä.  Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä. Uusien siltojen valmistuttua vanhat puretaan.

– Nyt allekirjoitettu sopimus on osoitus siitä, että Kreaten teknistä osaamista ja yhteistyökykyä pidetään arvossa. Olemme ylpeitä siitä, että pääsemme toteuttamaan tätä poikkeuksellisen vaativaa siltahanketta yhdessä Väyläviraston ja johtavien asiantuntijoiden kanssa, sanoo Kreaten sillanrakentamisen ja -korjaamisen yksikönjohtaja Sami Rantala.

Siltayhteyksien takana toimii suurteollisuutta, jonka kuljetuksille sillan toimivuus ja mahdollisuus entistä raskaammille kuljetuksille on tärkeää. 

Allianssin ensimmäinen vaihe on kehitysvaihe, jossa toteutuksen läpimeno suunnitellaan, tehdään yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja sovitaan tavoitekustannuksesta.

– Vasta tämän jälkeen tehdään toteutuspäätös. Allianssin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittu riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko hankkeen parhaaksi. Tätä sopimusta edeltänyt neuvottelumenettely on auttanut varmistamaan, että meillä on hankkeessa oikea osaaminen, sekä edellytys avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamisen aloittamista tavoitellaan viimeistään 1.1.2023.