KIRA-digin 5.kierros: rahoitusta 28 uudelle kokeilulle

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen viidennellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin noin 900 000 euroa tukea 28 uudelle kokeilulle, jotka uudistavat alan toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantavat niiden yhteentoimivuutta. Suurimman potin sai Senaatti-kiinteistöt.

Toimialan oma rahoitusosuus tällä kierroksella tuettavissa hankkeissa on yli 1,7 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset 2,6 miljoonaa euroa. Tukea saavat 21 yritystä, 3 kuntaa tai kaupunkia, 3 yhdistystä tai säätiötä ja yksi yliopisto.

”Tällä kierroksella rahoitettiin ennätyksellinen määrä kokeiluja, yhteensä 28 hanketta. Hakemusten taso oli kaiken kaikkiaan kova ja oli ilo nähdä, että monissa kokeiluissa testataan aidosti uusia asioita myös kansainvälisestä näkökulmasta”, sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Viidenteen kokeiluhakuun saapui 48 hakemusta 45 eri organisaatiosta. Hakemukset arvioitiin ensin sähköisesti hakumateriaalien perusteella ja 38 parhaat pisteet saanutta hakijaa kutsuttiin lyhyisiin virtuaalisiin esittelytilaisuuksiin, joissa arviointeja pystyttiin tarkentamaan.

Hakemusten arvioinnista vastasi riippumaton arviointiryhmä, johon kuuluivat tällä kierroksella Minna Perähuhta (ympäristöministeriö), Teppo Lehtinen (ympäristöministeriö), Tuula Råman (Rakentamisen Laatu RALA ry) ja Urpo Hautala (valtiovarainministeriö). KIRA-digin ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista.

Ympäristöministeriö laatii kaikille hakijoille helmikuun alussa hankekohtaiset päätökset perusteluineen. Rahoitusta saavien hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia tukipäätöksen laatimisen jälkeen.

Rahoitusta saavat:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy: Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välisen algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin kehittäminen 29 250 euroa

Arkkitehtitoimisto AKonsultit Oy: Avoin paikkatieto ja GIS-pohjaiset edullisuusvyöhykkeet kaavoituksessa 22 192 euroa

CGI Oy: Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio 15 600 euroa

EcoReal Oy: Kuntien vastuullisuusraportoinnin digitalisointi 20 000 euroa

eRENT Solutions Oy: Digitaalinen kalustonhallinta 40 000 euroa

Eurostep Oy: Lifecycle API for BIM 35 800 euroa

Evolta Oy Kuntien tietojärjestelmien avoimien rajapintojen ohjeellinen vaatimusmäärittely 16 528 euroa

Hartela Pohjois-Suomi Oy: Älykäs pysäköinti -kokeilu Karjasillan Verstaalla 39 200 euroa

Hartolan kunta: Kiinteistötietojen kerääminen digitaalisesti 38 000 euroa

Hyvinkään kaupunki: Käyttäjälähtöinen 3D-palvelu kaupunkikeskustan tulevaisuudenkuvan tarkasteluun 15 976 euroa

JHL Finland Oy: Bluetooth beacon-teknologian hyödyntäminen rakennuksiin tutustuttaessa 9 800 euroa

Jyväskylän yliopisto: Tekoälypohjaiset ennustusmenetelmät älykkäiden rakennuksien ennakoivassa kunnossapidossa 66 400 euroa

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry: Avoin digitaalinen kiinteistönvälittäjien vertailupalvelu 24 000 euroa

Koas Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö: Yhteisten tilojen sähköinen kulkujärjestelmä 8 000 euroa

Kuopion kaupunki: Dynaamisen verkostosuunnittelun toimintamallin kehittäminen ja innovointi julkisten organisaatioiden käyttöön 83 600 euroa

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: Passiivi RFID-kosteusanturointi BIM-tietomallissa ja kerätyn datan hyödyntäminen käytännössä 31 058 euroa

Pandia Oy: Asuinrakennusten elinkaarikustannusten ennustaminen 33 520 euroa

Pirkanmaan Jätevesipalvelut Oy: Lokakaivohuollon digitalisointihanke: tehokkaampi logistiikka, vaivaton palvelu 9 600 euroa

Plehat Oy: Virtuaalinen luonnonmaisema suunnittelussa 10 966 euroa

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry: Kliffa 2018, 4 800 euroa

Ramirent Finland Oy: Rakentamisenaikainen sisätilapaikannus 42 876 euroa

Senaatti-kiinteistöt: Tietomallit ylläpidossa – olosuhdemallin pilotointi (CDM) 116 400 euroa

Sigge Arkkitehdit Oy: Tilaohjelman tietomallipohjainen integraatio hankesuunnitelmasta toteutukseen ja ylläpitoon 9 120 euroa

Sovelto Oyj: Asennuksen, kunnossapidon ja kenttähuollon VR/AR-palveluhanke: VRAR-Huoltoneuvomo

60 000 euroa

Suomen Tilaajavastuu Oy: Platform of Trust / IoT-dataoperaattori 53 304 euroa

Sweco Rakennetekniikka Oy Uuden sukupolven VR-laitteiden sovellutukset rakennusprojekteissa 20 000 euroa

TH Yrityspalvelut Oy: Remonttiprojektien ”whatsapp” 17 500 euroa

Turre Legal Oy: KiHa – KiinteistöHallinta 20 000 euroa

KIRA-digi rahoittaa kokeiluja vuosina 2016-2018 yhteensä enintään noin 4 miljoonalla eurolla. Viiden kokeiluhakukierroksen tuloksena hankkeessa on käynnistynyt jo yli 100 kokeilua. Viimeinen, kuudes kokeiluhakukierros järjestetään helmi-huhtikuussa 2018.

www.kiradigi.fi