Kansallisarkiston julkisivussa korjaustavan testausta

Senaatti-kiinteistöt suunnittelee Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan Kansallisarkiston julkisivukorjausta.  Päärakennuksen länsipäätyyn on korjausta varten toteutettu kookas väritysmalli, joka noudattelee arkiston alkuperäistä julkisivuväritystä.  Mallityössä on kokeiltu erilaisia vanhojen pinnoitteiden poistamisen menetelmiä ja erilaisia maalausaineita. Maalinpoisto- ja värityskoe auttaa tulevan julkisivukorjauksen suunnittelussa.

Arkiston nykyinen väritys poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä värityksestä. Mallialueella käytetyt värisävyt on valittu yhteistyössä Museoviraston kanssa väritutkimusten ja rakennushistoriaselvitysten perusteella, ja ne vastaavat mahdollisimman tarkoin arkiston vuonna 1890 valmistuneen päärakennuksen alkuperäisiä värisävyjä. Puhdistetut rappauspinnat on maalattu kalkkimaalilla ja kipsiset koristeosat pellavaöljymaalilla.  Koristeissa on kokeiltu neljän eri valmistajan maaleja, joiden ominaisuuksia ja ikääntymistä seurataan.

Toteutetun mallityön avulla pystytään tarkastelemaan julkisivuväritystä kokonaisvaltaisesti Säätytalon, Suomen Pankin ja Kansallisarkiston muodostamassa arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Rakennuksen tulevien julkisivukorjausten myötä toteutettavassa uudelleenmaalauksessa käytettävät lopulliset värisävyt määritetään yhteistyössä viranomaisten ja restauroinnin asiantuntijoiden kanssa.

Julkisivukorjaus alkaa alustavien suunnitelmien mukaisesti aikaisintaan vuoden 2020 syksyllä.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on mittava määrä valtion kulttuurihistoriallisesti arvokasta kiinteistöomaisuutta. Kansallisarkistoon pääsee tutustumaan tämän linkin kautta http://www.senaatti.fi/arvokiinteisto/kansallisarkisto/

Kansallisarkiston ulkoasun rakennushistoriaselvitys: http://www.senaatti.fi/app/uploads/2017/05/6619-2015_Okulus_Hki_Kansallisarkiston_julkisivut.pdf