Kuva: JYY/Jussi Jäppinen

Jyväskylän yliopiston päärakennuksen korjaushanke loppusuoralla

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistaman Jyväskylän yliopiston päärakennuksen sisäilmakorjaus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Mittava hanke tarkasti suojellussa rakennuksessa on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan korjaustöiden aikana ilmenneiden lisämuutostarpeiden vuoksi.

Kuva: JYY/Jussi Jäppinen

”Vaikka teimme kattavat suunnitelmat ennen urakan aloittamista, vanhoissa rakennuksissa tulee usein esiin uusia ja yllättäviä asioita purkutyön edetessä. Näin kävi myös tällä kertaa”, johtaja Aki Havia SYK:sta sanoo.

Osittain viivästyminen johtui tehtävien korjaustöiden laajuudesta sekä perusteellisista selvityksistä. Yliopistolle ja SYK:lle tärkein tavoite oli korjata rakennus terveelliseksi ja turvalliseksi käyttää. Rakennussuojelussa huomioitiin kohteen arvot tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

”Pohjimmiltaan kaikki osapuolet haluavat samaa. Jos rakennusta ei käytetä, se alkaa rapistua, mutta jos se ei palvele käyttäjiään, sitä ei voi käyttää. On siis löydettävä kompromissi, jossa saavutetaan hyvä toimivuus tinkimättä arkkitehtuurista. Tässä olemme onnistuneet”, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen toteaa.

Tavoitteena on tehdä perinpohjainen korjaus, joka poistaa kaikki sisäilmaongelmat. Onnistumisen takaamiseksi korjaukset on pyritty tekemään riittävän laajana kokonaisuutena. Työn suunnittelijoilla on pitkä kokemus vastaavista hankkeista, ja mukana on ollut myös sisäilma-asiantuntija Sirate Oy:stä, joka on erikoistunut sisäympäristöpalveluihin. Arkkitehtuurin asiantuntijana hankkeessa toimi Tapani Mustonen Arkkitehdit Mustonen Oy:stä.

Päärakennuksesta on korjattu vaurioituneita rakenteita ja myös poistettu rakenteita, jotka ovat alttiita kosteusvaurioille ja voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Juhlasalin ilmanvaihto ja muu tekniikka on uudistettu, vesikatto on uusittu osittain, ja ikkunoita on tiivistetty ja korjattu. Korjaustöiden yhteydessä Jyväskylän yliopistolle on tehty heidän toiveidensa mukaiset tilamuutokset.

Vuonna 1955 valmistunutta Alvar Aallon rakennuskokonaisuutta luonnehdittiin sen syntyaikana modernin arkkitehtuurin ilmentäjäksi. Se rakennettiin alun perin kasvatusopillisen korkeakoulun tärkeimmäksi rakennukseksi, jossa annettiin opetusta kansakoulunopettajille.

9 100 neliömetrin kokoisessa päärakennuksessa on suuri juhlasali, useita erikokoisia luento- ja opetustiloja sekä työhuoneita ja palvelupisteitä. Sisäilmakorjauksen jälkeen päärakennukseen muuttaa yliopiston johto ja osa yliopistopalveluista. Sitä käytetään myös opetuksessa.

Uusittuun päärakennukseen pääsee tutustumaan ensimmäisen kerran Suomi 100 -ohjelmistossa mukana olevilla Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 10.–13.8.2017.

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää yliopistokiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kehitämme vetovoimaisia kampuksia ja luomme alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. Tarjoamme muun muassa asiakkaidemme käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä heidän tarpeitaan vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yliopistojen 310 rakennuksesta. Vuoden 2016 liikevaihto oli 148,2 milj. euroa.