Jyväskylä etsii kumppania puukorttelin kehitykseen

Jyväskylän keskustaan on suunnitteilla puurakenteinen kortteli, jossa yhdistyy suojeltujen rakennusten kunnostus ja asumispainotteinen uudisrakentaminen. Kaupunki etsii kumppania, jonka kanssa korttelia voi kehittää alueen kaavoituksesta toteutukseen. 

Suunnittelualueen puutalomiljöö ja viereisen Perhepuiston rakennettu ympäristö ovat Jyväskylän kaupunkiasumisen historiasta kertova kokonaisuus. Alueella on kaksi asemakaavalla suojeltua rakennusta pihapiireineen sekä kellari. 

Kumppanuushaulla etsitään ratkaisua, jolla tontilla olevat suojellut rakennukset saataisiin kunnostettua ja pidettyä käytössä mutta myös toteutettua kortteliin laadukasta täydennysrakentamista.  

– Odotamme kumppanilta toteutuskelpoista viitesuunnitelmaa, jossa korttelista muodostuu puuarkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja mielenkiintoinen kokonaisuuden osana rakennettua kulttuuriympäristöä, sanoo arkkitehti Mari Raekallio

Pääosin asumispainotteinen uudisrakentaminen mitoitetaan lähiympäristön mittakaavaan sopivaksi puurakentamisen keinoin. Uudisrakentamisen rakennusoikeuden määrä tulee olemaan noin 1200–2400 kerrosalaneliömetriä. 

– Ajatuksena on monipuolistaa kerrostalopainotteista ympäristöä esimerkiksi kaupunkipientalorakentamisella. Kaavaillulla rakennusoikeuden määrällä uudisrakennukset voisivat olla noin kaksi- tai kolmekerroksisia, kertoo maankäyttöinsinööri Pentti Tiilikainen

Asemakaavamuutoksessa tullaan esittämään, että rakennusoikeuden täysimääräinen toteuttaminen sidotaan suojeltavien rakennusten kunnostusasteeseen. 

Kumppanuushaku on käynnissä 4.10. –5.11.2021.Valitun kumppanin viitesuunnitelma toimii alueelle laadittavan asemakaavamuutoksen pohjana, ja asemakaavatyötä tehdään kumppanin ja ohjausryhmän yhteistyönä.