Julkisivuyhdistys saa voimansa tutkimuksesta

Teksti ja kuvat: Riina Takala-Karppanen, Jaana Ahti-Virtanen

Kun Julkisivuyhdistys vuonna 1995 perustettiin, elettiin lama-aikaa ja korjausrakentamisen osuus arvioitiin uudisrakentamista suuremmaksi. Siksi myös Julkisivuyhdistys on ollut vahvasti julkisivukorjaamisen äänitorvena – toimiihan merkittävä osa jäsenyrityksistä nimenomaan julkisivukorjaamisen kentässä.

– Voisi sanoa, että uudisrakentamisenkin suuntaan askeleita on otettu ja uudisrakentamisen asioista on keskusteltu aikaisempaa enemmän yhdistyksen piirissä, sanoo diplomi-insinööri Mikko Tarri A-Insinöörit Oy:stä. Tarri on toiminut viimeiset kahdeksan vuotta Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajana. Tänä keväänä puheenjohtajana on aloittanut Toni Pakkala Tampereen teknillisestä yliopistosta. Pakkala on TTY:n rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä projektipäällikkönä ja valmistelee väitöskirjaa nykyisen rakennuskannan sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Käytännön tuntumaa ylläpitääkseen Pakkala tekee julkisivujen kuntotutkimuksia.

Tutkimustoiminnalla on ollut aina tärkeä sijansa yhdistyksen toiminnassa. Viime vuonna valmistui tuulettuvia julkisivuja koskevat suunnittelu- ja toteutusohjeet. Tällä hetkellä käynnissä on julkisivujen talvikorjaamiseen liittyvä tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa tilaajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita palveleva ohjeistus.

Julkisivuyhdistykseen kuuluu satakunta jäsentä, jotka edustavat alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia, rakennuttajia ja kiinteistönomistajia.

Korjaaminen notkahti viime vuonna

Julkisivuyhdistys on teettänyt kahdesti Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa -tutkimuksen. Tavoitteena on ollut selvittää ja seurata julkisivumarkkinoiden kehitystä ja luoda sitä kautta ajantasaista tietoa alan toimijoiden käyttöön. Kolmas samantyyppinen tutkimus on käynnistymässä. Tutkimuksen tekee Forecon.

– On mielenkiintoista nähdä, minkälaisen kuvan tutkimus piirtää julkisivumarkkinoiden kehityksestä ja eri materiaalien osuudesta siinä tämän kevään aikana. Tuloksia saadaan alkusyksystä, Tarri ja Pakkala kertovat.

Forecon on vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen tutkimusten perusteella arvioinut julkisivumarkkinoiden kooksi noin 10–12 miljoonaa neliötä. Uudisrakentamisen osuus markkinoista on ollut 60–65 prosentin luokkaa. Viime vuonna korjausrakentamisen osuus oli hieman pienempi kuin edellisvuonna, mitä voitiin selittää ainakin osaksi taloyhtiöiden putkiremonttibuumilla.

Puu on hallinnut julkisivurakentamista hyvin vahvasti kahtena tutkimusvuotena 45–50 prosentin markkinaosuudella. Sitä selittää pientalorakentaminen. Toiseksi suurin osuus julkisivumateriaaleista on ollut metallilla, mitä voidaan selittää materiaalin vahvalla otteella uudisrakentamisessa.

Rappaus on kasvattanut osuuttaan viime vuosina: se oli vuoden 2015 tutkimuksen mukaan kolmanneksi suosituin materiaali. Erilaiset levyratkaisut ovat yleistymässä. Ne otettiin mukaan tutkimukseen vasta viime vuonna.

Julkisivuteko 2016-palkinnot on jaettu

Julkisivuyhdistys on jakanut vuodesta 1997 alkaen Julkisivuteko-palkintoja toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Vuoden 2016 palkittuja ovat Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Arkkitehtuurisarjassa, BEKO Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus Tutkimus ja tekniikka -sarjassa sekä Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Korjausrakentaminen-sarjassa.

Palkintoperusteluiden mukaan Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen on useiden vuosien ajan ja useissa suunnittelukohteissaan käyttänyt eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on ollut kehittämässä erilaisia korjausmenetelmiä kuten luonnonkivijulkisivujen korjaustekniikkaa sekä tehnyt korjaussuunnittelun moneen tällaiseen kohteeseen, viimeisimpänä Helsingin päärautatieaseman korjaaminen.

BEKO-tutkimuksessa koottiin tietokanta noin tuhannen betonielementtirakennuksen kuntotutkimusraporteista. Tietokanta on mahdollistanut monien erilaisten tarkastelujen tekemisen Suomen betonielementtikerrostalojen nykytilasta. Hankkeessa kehitettiin kiinteistönomistajille työkalu, joka esittää rakenteiden vaurioitumisen etenemismallin ja helpottaa varautumista korjauksiin.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.