Kuva: riveria.fi

Joensuuhun uusiutuvan energian ja talotekniikan moderni oppimisympäristö

Pohjois-Karjalassa toimiva ammatillinen oppilaitos Riveria rakentaa Joensuuhun uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävää taloteknistä LVISKA-oppimisympäristöä. Riverian yhteistyökumppanina toimii Siemens Osakeyhtiö.

Kuva: riveria.fi

Oppimisympäristön rakennushankkeen tavoitteena on kehittää osaamista uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja kiinteistöjen energiatehokkuudessa. Oppimisympäristö otetaan käyttöön syksyllä 2021.

– Modernin, työelämälähtöisen ja monialaisen koulutuksen tarjonta on meille avainasia. Uusin teknologia lisää koulutustemme houkuttelevuutta ja parantaa koulutusten laatua sekä valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia, kertoo Riverian koulutuspäällikkö Harri Ignatius.

– Voimme toteuttaa koulutuksia sekä Riverian että yhteistyökumppaneiden toimesta ja syventää näin Riverian ja yritysten välistä yhteistyötä. Mahdollistamme myös yritysten ja kuntien toimijoiden kouluttamisen uusiutuvan energian laitteiston käyttämiseen. Pitkän aikavälin tuloksena taloteknisten järjestelmien teknologiaosaaminen lisääntyy, sanoo Riverian sähkö- ja automaatioalan lehtori Tommi Puustinen.

Uuden oppimisympäristön laitteiston muodostavat talotekniset järjestelmät sekä uusiutuvan energian laitteet, jotka on kytketty samaan käyttöliittymään. Myös Riverian käytössä oleva teollisuuden vesiprosessi liitetään samaan käyttöliittymään ja mahdollistetaan prosessiautomaation ja kiinteistöjärjestelmien välinen tiedonsiirto. Pilvessä toimivaa valvomoa voidaan käyttää myös etänä.

– Kiinteistötekniikassa on perinteisesti tehty paljon siiloutuneita ratkaisuja. Järjestelmien ja laitteiden saumaton integrointi samaan käyttöliittymään sekä sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat nykyaikainen ja kaikkien osapuolten kannalta fiksu suuntaus, johon toteutuksissa nykyään yhä enemmän pyritään. Oppimisympäristö on suunniteltu tästä näkökulmasta: se on alusta asti yhteistyössä mietitty toteutus, jossa eri teknologiat on yhdistetty samaan alustaan, kuvailee solution manager Mikko Pihlström Siemensiltä.

Oppimisympäristö on energiantuotannoltaan osin omavarainen. Sähköä ja lämpöä tuotetaan aurinkopaneeleilla, aurinkokeräimillä ja tuuligeneraattorilla, ja akuston ansiosta energiaa pystytään myös varastoimaan. 
Kaikkia laitteistoja ohjataan Siemensin kiinteistönhallinta-alustalla, johon liitetään myös murto-, kulunvalvonta-, palo- ja kamerajärjestelmät. Järjestelmässä on valmius sähköauton latausaseman lisäämiseen.