Kuvassa: Lighthouse Joensuu Arcadia

Joensuuhun 14-kerroksinen puukerrostalo

Kuvassa: Lighthouse Joensuu Arcadia

Maakuntaan on valmistunut ja rakenteilla useita merkittäviä puurakennuksia. Yksi niistä on Suomen korkein puukerrostalo, 14-kerroksinen Light House Joensuu.

Karelia-ammattikorkeakoulun panostus puurakentamisen osaamisen kehittämiseen alkaa näkyä konkreettisesti maakunnan alueella. Joensuuhun valmistui keväällä 2017 kuusikerroksinen puukerrostalo As Oy Joensuun Pihapetäjä, joka on ensimmäinen yli kaksikerroksinen puukerrostalokohde Pohjois-Karjalassa.

Muita merkittäviä rakenteilla olevia puurakentamisen kohteita ovat 14-kerroksinen opiskelija-asuntola Joensuun Penttilänrantaan sekä massiivipuurunkoinen päiväkoti Joensuun Hukanhaudalle. Lisäksi Nurmekseen suunniteltu kolmikerroksinen puukerrostalo on parhaillaan tarjouslaskennassa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on kasvattanut viime vuosina erityisesti suuren mittakaavan puurakentamiseen liittyvää rakennuttamis- ja suunnitteluosaamista maakunnassa. Yhteistyö on ollut tiivistä ennen kaikkea paikallisten rakennuttajien kanssa. Tavoitteena on ollut tehdä puusta varteenotettava rakennusmateriaali suunniteltavissa kohteissa. Suunnittelutoimistojen ja rakennusliikkeiden kanssa Karelia-amk:n asiantuntijat ovat ratkoneet suunnittelussa ja rakentamisessa esiin nousseita haasteita.

Myös ammattikorkeakoulusta valmistuvien rakennustekniikan insinöörien koulutusta on kehitetty. Opetushenkilöstö on saanut uutta osaamista, ja opintosuunnitelmia ja opintojaksojen sisältöjä on päivitetty. Lisäksi ammattikorkeakoulun tiloihin on rakentunut laboratorioympäristö erityyppisten puurakenteiden testaamiseksi.

Puurakentamisen osaamisen kehittäminen on ollut yksi Karelia-ammattikorkeakoulun painopistealueista vuodesta 2014 lähtien. Oppilaitos on sitoutunut puurakentamisen kehittämiseen Pohjois-Karjalan maakunnassa myös tulevaisuudessa. Puurakentaminen on nostettu merkittäväksi kehittämisen kohteeksi ammattikorkeakoulun ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä strategianeuvotteluissa. Myös Joensuun kaupungin uudessa strategiassa kaupunki sitoutuu edistämään puurakentamista sekä puun käyttöä omissa rakennuskohteissaan. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa jo aloitettua työtä ja vahvistaa Pohjois-Karjalan imagoa metsiin, puuhun ja puurakentamiseen liittyvän osaamisen mallimaakuntana.