Jatke Oy rakentaa toimistotalon Hämeenlinnaan

OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto rakennuttaa noin 5000 brm2 toimistorakennuksen Hämeenlinnaan Wähäjärvenkadulle vuokrattavaksi Senaatti-kiinteistöille. Jatke Oy:n toteuttaman hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet välittömästi. Jatke toimii kohteen KVR-urakoitsijana ja luovuttaa hankkeen tilaajalle joulukuussa 2020.

Senaatti-kiinteistöt vuokraa tilat edelleen verohallinnolle, aluehallintovirastolle, oikeusaputoimistolle, edunvalvontatoimistolle ja maistraatille. Tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut joustavuus ja energiatehokkuus. Kerrokset on jaettu rakenteellisesti neljään lohkoon, mikä tuo käyttäjille mahdollisuuden tilojen joustavaan muunneltavuuteen. Uuden toimistotalon rakentamisessa noudatetaan LEED-sertifikaatin vaatimuksia, mikä tuo mitattavuutta kiinteistön rakentamisen ja käytön aikaisen ympäristökuormituksen sekä energiatehokkuuden seurantaan.

”Toimistotalon suunnittelu on edennyt tuttujen kumppaneiden kanssa hyvin. Jatkeella tähtäämme ympäristösertifioinnilla ympäristötehokkaaseen rakentamiseen. LEED ohjaa rakennusten ympäristövaikutusten vähentämiseen muun muassa rakennuksen sijainnin valinnan, energiatehokkuuden, veden tehokkaan käytön, materiaalien valinnan ja sisäilman laadun avulla. Tässä kohteessa tavoittelemme LEED-Gold sertifiointia. Toimistotalo on Jatkeelle jo toinen merkittävä hanke Hämeenlinnaan lyhyen ajan sisällä, mistä olen erittäin tyytyväinen”, toteaa Jatke Oy:n työpäällikkö Esa Rautanen.

Senaatille rakennutettava toimistotalo on OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle ensimmäisiä toimistohankkeita ja täydentää hyvin kasvavaa salkkua. Kohteelle tavoiteltava LEED-sertifiointi vastaa rahaston vastuullisen sijoittamisen tavoitteita. ”Olemme tehneet Jatkeen kanssa jo aiemmin yhteistyötä Lauttasaaressa konversiohankkeessa, joten tämä on luonteva jatkumo hyvin sujuneelle yhteistyölle. OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto on kasvanut kuluvan vuoden aikana sekä valmiin kassavirran kohteilla että lisäksi hankkeita on valmistunut siten, että salkun arvo tulee kasvamaan vuoden 2019 loppuun mennessä noin 200 miljoonaan euroon”, kertoo OP Kiinteistösijoitus Oy:n salkunhoitaja Anni Lakanen.

Modernit ja terveet työympäristöt ovat haluttuja eikä tilojen omistaminen tänä päivänä ole itseisarvo. ”Erityisesti toimistotilojen osalta tukeudutaan kasvavassa määrin yksityiseen toimitilatarjontaan. Senaatti-kiinteistöt toimii kohteissa edelleenvuokraajana. Toimistotilat toteutetaan valtion yleisen ja asiakkaiden omien työympäristökonseptien mukaisina monitilaympäristöinä. Monitilalle tyypillistä on kulloiseenkin työtehtävään soveltuvat erityyppiset työtilat sekä pääsääntöisesti nimeämättömät työpisteet. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen turvalliseen ja terveelliseen sisäilmaan sekä toimiviin akustiikkaratkaisuihin”, summaa puolestaan Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntija Toni Rantanen.