Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaan Bunkkeriin on ollut tarkoitus rakentaa asuntoja, uimahalli ja kaupungin liikuntatiloja. Kuva: Antti Pulkkinen

Jätkäsaaren Bunkkeri-hankkeen esisopimus aiotaan purkaa 

SRV ja Helsingin kaupunki ovat yhteisestä sopimuksesta käynnistäneet prosessin Jätkäsaaren Bunkkeri-hankkeen kiinteistökaupan esisopimuksen purkamisesta. Nopeasti heikentyneessä markkinatilanteessa, jossa rahoituskorkojen voimakas nousu ja inflaatio ovat vaikuttaneet merkittävästi sijoittajien tuottovaatimuksiin, hankkeelle ei ole useista neuvotteluista huolimatta löytynyt sijoittajakumppania. 

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaan Bunkkeriin on ollut tarkoitus rakentaa asuntoja, uimahalli ja kaupungin liikuntatiloja. Kuva: Antti Pulkkinen

Bunkkeriin on ollut tarkoitus rakentua asuntoja, uima­halli sekä kaupungin liikun­tatiloja. Esisopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, mutta SRV ja Helsingin kaupunki ovat käyneet avointa keskustelua muuttuneesta markkina­tilanteesta ja todenneet, että kaupungin liikunta­tilojen ja uima­hallin mahdollisimman ripeän toteutumisen näkö­kulmasta yhteinen tahtotila on, että kiinteistö­kaupan esi­sopimuksen ennenaikaista purkamista valmistellaan. 

SRV valittiin Helsingin kaupungin toteutus­kilpailun perusteella vuonna 2015 Bunkkeri-hankkeen kehittäjäksi. Yhtiö on siitä saakka ollut suunnittelemassa ja kehittämässä Jätkäsaaren Bunkkeria kaupunkilaisten käyttöön yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. 

Hanke viivästyi useita vuosia valitusprosessien vuoksi, kunnes Bunkkeria koskeva myynti­päätös tuli lain­voimaiseksi kaksi vuotta sitten lokakuussa 2021. Prosessin aikana SRV on teettänyt erilaisia tutkimuksia ja suunnitelmia rakennuksen kestäväksi ja käyttäjä­ystävälliseksi toteuttamiseksi. Helsingin kaupunki lähtee viipymättä kartoittamaan liikunta­tiloille ja uima­hallille uutta ratkaisua ja SRV luovuttaa kaupungille projektin voimassa olevan rakennus­luvan suunnittelu­aineiston ja vuoden 2022 aikana tehdyt suunnitelmat. 

Helsingin kaupungin ja SRV Rakennus Oy:n välinen kiinteistö­kaupan esi­sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti, mutta on tärkeää, että kaupunki pääsee viipymättä kartoittamaan liikunta­tilojen toteuttamista koulujen käyttöön.