Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitos on saanut tiloihinsa Actiflo™ Carb -laitteiston, jolla testataan aktiivihiilen erottamista jätevedestä tehostetun laskeutuksen menetelmällä. Kehittämisinsinööri Maija Vilpanen tutustuu uutuuttaan hohtavaan vuokralaitteistoon.

HSY testaa haitta-aineita keräävän aktiivihiilen poistoa jätevedestä

Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitos on saanut tiloihinsa Actiflo™ Carb -laitteiston, jolla testataan aktiivihiilen erottamista jätevedestä tehostetun laskeutuksen menetelmällä. Kehittämisinsinööri Maija Vilpanen tutustuu uutuuttaan hohtavaan vuokralaitteistoon.

Tehokkaimmin haitallisten aineiden negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää suoraan päästölähteellä eli hillitsemällä kemikaalien turhaa käyttöä kotona ja lajittelemalla jätteet oikein, mutta HSY tutkii myös jäteveden puhdistamiseen soveltuvia tekniikoita. Erityisesti lääkejäämien poistaminen on tutkimuksen keskiössä.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla testataan tällä hetkellä aktiivihiilen käyttöä jätevedenpuhdistuksessa. Aktiivihiili sitoo haitallisia kemikaaleja tehokkaasti itseensä, mutta sen käyttöön sisältyy haasteita. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan EU-tutkimushankkeeseen (CWPharma) liittyvissä piloteissa HSY pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia, joita jauhemaisen aktiivihiilen käyttöön liittyy.

–  Osa lääkeaineista ei hajoa jäteveden puhdistusprosessissa, mutta ne on mahdollista poistaa aktiivihiilellä. Jos alkaisimme käyttää aktiivihiiltä puhdistuksessa, meidän täytyy löytää menetelmä, jolla saamme erotettua sen tehokkaasti jätevedestä. Mitä paremmin saamme hiilen poistettua jätevedestä, sitä parempi on puhdistustulos, jätevedenpuhdistuksen tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan kommentoi.

HSY testaa kolmea erilaista menetelmää aktiivihiilen poistoon.

  1. Mikrosiivilä (Hydrotech kiekkosuodatin)
  2. Suodatinkangas (Mecana kiekkosuodatin)
  3. Tehostettu laskeutus (Actiflo™ Carb)

– Testaamme eri menetelmiä syksyn 2018 aikana. Tuloksia hyödynnetään jatkohankkeiden suunnittelussa. Myös poistetun aktiivihiilen jälkikäsittelyä täytyy selvittää lisää, siihen on eri tapoja, Graan mainitsee.

HSY on tällä hetkellä mukana kaikkiaan kolmessa eri hankkeessa, joissa pyritään vähentämään haitallisten aineiden pääsemistä jätevesiin ja sitä kautta ympäristöön.

–  Jätevedessä esiintyvien kemikaalien kirjo on valtava ja ne käyttäytyvät eri tavoin puhdistusprosessissa. Koko maailman tiedeyhteisöllä riittää paljon tutkittavaa tällä aihealueella, Graan lopuksi toteaa.

Lisätietoa hankkeista:

CWPharma-hankkeessa arvioidaan Itämeren valuma-alueen lääkeainekuormitusta sekä sitä, millä keinoilla ja kuinka paljon kuormitusta voitaisiin pienentää. Hanke tuottaa tietoa, ohjeita, suosituksia ja koulutusta eri toimijoille, esimerkiksi jätevedenpuhdistamoille, lääkäreille ja apteekeille, lääketeollisuudelle sekä lääketurvallisuuden ja ympäristönsuojelun viranomaisille.

EPIC on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima kansallinen tutkimushanke, jossa tarkoituksena on tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testata pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästölähteillä. Tutkimustyön lisäksi hankkeessa laaditaan suosituksia ohjauskeinoista lääkeaineiden kestävään hallintaan. HSY osallistuu hankkeen ohjausryhmään ja antaa näytteitä tutkimusta varten.

BEST (Better Efficiency for Sewage Treatment) on Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen koordinoima EU-hanke, jossa tehostetaan teollisten ja kunnallisten jätevesien puhdistusta koko Itämeren alueella. Parannukset saadaan aikaan teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten yhteistyötä kehittämällä sekä tekemällä konkreettisia investointeja puhdistamoille. HSY toimii edelläkävijätapauksena hankkeessa mukana oleville maille ja on antanut hankkeen käyttöön toimiviksi todettuja ohjeistuksia ja sopimusmalleja. Myös yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa tuotettu Teollisuuden jätevesiopas on käännetty englanniksi.

Hankkeiden verkkosivut

www.cwpharma.fi

www.syke.fi/hankkeet/epic

www.bestbalticproject.eu/