Kuva: Hartela

Hartela kehittää Karjasillan Verstaalle älykästä liikennettä

Kuva: Hartela

Tavoitteena on kehittää älykästä liikennettä, josta hyötyvät niin ympäristö, asukkaat, taloyhtiöt kuin lähikorttelitkin.

Karjasillan Verstas Business Labissa kehitettävä älykäs liikenne tuottaa asukkaille ja lähiympäristölle uusia yksityisautoilua kompensoivia ja liikkumisen sujuvuutta edistäviä palveluja: yhteiskäyttöautoja ja -pyöriä sekä älykkään tavan hallinnoida pysäköintitilaa korttelin pysäköintihallissa. Ensimmäisten kumppanien joukossa on OP Ryhmän OP Kulku -palvelu.

Älykkään liikenteen konsepti tarkoittaa

  • yhteiskäyttöautoja, jotka vähentävät asukkaiden pysäköintitilan tarvetta. Lähtökohtaisesti yhteiskäyttöautot ovat sähköautoja. Yhteiskäyttöautot voidaan nivoa suurempaan liikkumisen ratkaisuun osaksi julkista liikennettä ja lähiasuinalueita
  • pysäköinnin hallintamallia, jonka tavoitteena on optimoida pysäköintitilan käyttöä ja pysäköinnin kustannuksia
  • sähköautojen latausjärjestelmää, jonka tavoitteena on taata ajanmukainen, asukkaiden tarpeet täyttävä pysäköintitila myös tulevaisuudessa ja sähköautojen yleistyessä sekä tukea ekologisuutta korttelissa
  • yhteiskäyttöpyöriä, jotka omalta osaltaan vähentävät asukkaiden pysäköintitilan tarvetta
  • osallistumista myös yleisemmin aluetta palvelevien MaaS (”Mobility as a Service)-sovellusten kehitykseen.

Suora vaikutus kustannuksiin, hyötyjä on asukas

Tällä hetkellä suunnitellaan mm. Karjasillan yhteiskäyttöautopalvelua yhteistyössä OP Ryhmän OP Kulku -palvelun kanssa siten, että se sujuvoittaa koko lähialueen kulkemista.
Yhteiskäyttöauton käyttäjiä voivat olla korttelin asukkaat, mutta myös lähialueen muut asukkaat sekä yritykset. Auton käyttäjä maksaa vain auton käytöstä, ei sen omistamisesta tai ylläpidosta. Auton hallinnointi tapahtuu OP Kulku -palvelun tarjoaman sovelluksen avulla itsepalveluna.

Työn alla on myös dynaamisen pysäköinninhallinnnan malli. Älykkään liikenteen konseptilla pyritään vähentämään rakennettavien pysäköintipaikkojen määrää n. 20-30 prosentilla normin mukaisesta, kun pysäköintiä hallitaan dynaamisesti ja omistusautolla liikkumiselle tarjotaan vaihtoehtoja.

Nykyisten pysäköintinormien mukaan pysäköintitilojen rakentamiskustannuksia kohdistuu myös sellaisiin asuntoihin, jotka eivät paikkoja tarvitse. On tyypillistä, että paikat sijaitsevat ainakin osittain maan alla, jolloin rakentaminen on myös kallista. Myös autopaikkojen ylläpito maksaa.

– Tyypillisesti osa pysäköintipaikoista on vajaakäytöllä, erityisesti työpäivien aikana. Jos pysäköintiä voidaan hallinnoida dynaamisesti, voidaan paikat saada hyötykäyttöön ja keventää näin kustannuksia. Käytännössä asukas voisi tulevaisuudessa maksaa vain käyttämästään pysäköintiajasta tai vaihtoehtoisesti saada tuottoa omistamastaan pysäköintipaikasta, kertoo Karjasillan Verstas Business Labin projektipäällikkö Helena Moring Hartelasta.

Karjasillan Verstaan kortteliin suunnitellaan koteja noin 750 asukkaalle. Rakentaminen alkaa keväällä 2018.