Flatfolder: Toiminnanohjausjärjestelmä asuntosijoittajalle

Flatfolderilla voi seurata vuokria, hoitaa vuokrasuhteita sekä hallinnoida ja analysoida asuntovarallisuutta. Palvelusta löytyy myös markkinadataa ja laskureita uusien investointien tueksi. Myös veroilmoitustiedot saa suoraan Flatfolderista.

Palvelusta on saatavilla sekä web- että mobiilisovellukset. Käyttöliittymä on looginen ja responsiivinen.

Lisätietoa: flatfolder.com