Fira ja Serviz yhteistyöhön työmaiden kvartsipölyn hallinnassa

Vuoden 2020 aikana kiristynyt laki terveydelle vaarallisten aineiden torjunnasta nosti esiin runsaasti kysymysmerkkejä työmailla ja rakennusliikkeiden johdossa. Digitaalisia rakentamisen ja rakennusten olosuhdeseurannan ratkaisuja tuottava Serviz on viimeisen vuoden aikana kehittänyt kvartsipölyn riskiarviointimittauksiin soveltuvan etäseurantajärjestelmän ja testannut sitä Firan työmailla. Fira ja Serviz laajentavat yhteistyötä: tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla kvartsipölylle altistumiset voidaan välttää.

Firan tavoitteena on ottaa käyttöön toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää kaikki kvartsipölylle altistumiset. Pölyn syntymistä ei  Firan mukaan voida täysin välttää, joten on tärkeää tunnistaa riskialttiit työt ja tehdä niiden osalta asianmukaiset järjestelyt pölyn torjumiseksi. Torjunnassa olennaista on pölyn hallinta sen lähteellä ja leviämisen estäminen sekä pölyävää työtä tekevän henkilön suojaaminen.

Servizin DustSense on jatkuvaan mittaamiseen perustuva järjestelmä, jossa hiukkasmittarit seuraavat jatkuvasti ilman hiukkaspitoisuutta eri kokoisina jakeina. Tieto lähetetään pilvipalveluun, jossa se yhdistetään tietoon mittausten sijainnista ja työstetyistä materiaaleista. Näin voidaan laskea arvio kvartsipölylle altistumisesta niin hetkellisesti kuin päiväkeskiarvoina työpäivien ajalta, sekä tuottaa turvallisuushavainto arvion ylittäessä raja-arvon.

Jatkuvalla mittaamisella voidaan todentaa ja dokumentoida pölynhallinnassa onnistuminen. Poikkeamat tulee käsitellä työturvallisuusprosessissa, jotta niihin voidaan puuttua ja niiden toistuminen ehkäistä.

– Työturvallisuushavainnot ovat tyypillisesti olleet ihmisten tekemiä. Nyt kun saamme työturvallisuuden seurantaan myös IoT -laitteilta tulevaa tietoa ja älykästä analytiikkaa, tulee seurannasta entistä järjestelmällisempää ja muodostuneet poikkeamat voidaan korjata turvallisuusprosessin mukaisesti, toteaa Firan turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen.

– Työmailla tehtävä pölynseuranta oli meille luonteva tuotekehityshanke. Olemme erikoistuneet rakennusterveyteen ja siitähän tässäkin on kysymys. Ihmisten ei tulisi sairastua rakennuksilla, oli sitten kyse rakenteilla olevasta tai olemassa olevasta rakennuksesta, kertoo Serviz:n toimitusjohtaja Jarno Hovi.