Kuva: Liikennevirasto

E 18 Haminan ohikulkutie: painumakorjausurakka alkaa Ruissalossa

Lokakuussa 2015 valmistuneella E18 Haminan ohikulkutiellä havaittiin moottoritien liikenteelle oton jälkeen Ruissalon eritasoliittymän eteläpuolella valtatien toisella ajoradalla painumia, kulkusuunnassa Vaalimaalta Helsinkiin. Osuudelle tehdyt pohjanvahvistustoimenpiteet rakentamisen aikana eivät ole olleet riittäviä pehmeikön muodonmuutosten poistamiseksi.

Kuva: Liikennevirasto

Tien painumien korjaustyö on suunniteltu tehtäväksi rakentamalla paalulaatta noin 500 metrin matkalle Lankamalmin ja Ruissalon eritasoliittymien väliselle osuudelle valtatie 7:n (E 18) pohjoisen ajoradan alle. Työt alkavat maanantaina 5.2.2018 ja urakan toteuttaa Graniittirakennus Kallio Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 24.1.2018 ja työ valmistuu heinäkuussa 2018.

Tie rakennettu osin vanhan merenpohjan päälle

Rakentamisen aikana alueelle tehtiin pilaristabilointi sekä tierakennetta kevennettiin. Nämä toimenpiteet eivät syystä tai toisesta ole olleet riittäviä, vaikkakin pilaristabilointi on muutoin onnistunut hankkeen muilla alueilla. Pilaristabiloinnin laadunvarmistuksessa ei havaittu mitään merkittävää puutetta mikä selittäisi kyseisen ongelman. Alueen rajut pohjaveden liikkeet maaperässä voivat olla osasyynä tähän ongelmaan ja niiden huomioiminen alueella on ollut käytännössä mahdotonta, jossa maanpinta on melkein merenpinnan tasolla.

Liikennejärjestelyt urakka-alueella voimaan maanantaina 5.2.

Töiden ajaksi valtatie 7:n pohjoinen ajorata Lankamalmin ja Ruissalon eritasoliittymien välillä suljetaan. Vaalimaan suunnasta Helsinkiin kulkeva liikenne ohjataan Ruissalon eritasoliittymästä Kiilintielle (Mt 26) oheisen kartan mukaisesti. Helsingin ja Kotkan suunnasta saapuva ohikulkuliikenne kulkee vt 7 eteläistä ajorataa pitkin. Liikennejärjestelyt tulevat voimaan 5.2. ja kestävät heinäkuulle saakka.

E 18 tärkeä väylä teollisuuden ja elinkeinoelämän länsi-itä kuljetuksille

Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä Eurooppatietä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa niin sanottua Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Tie on merkittävä maantieliikenneyhteys Turusta pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaalimaalle.

Haminan kohdalle rakennettiin yhteensä 15 kilometriä moottoritietä osittain valtatien 26 linjaa mukaillen, osittain kokonaan uuteen maastokäytävään. Hankkeen yhteydessä parannettiin kaupungin sisääntuloväyliä sekä kevyen liikenteen väyliä. Hanke valmistui lokakuussa 2015.

Hanke verkossa
liikennevirasto.fi/e18haminan_ohikulkutie
twitter.com/vt7hamina