ROTI 2019
Vuoreksen jäteasema

Digitaaliset ratkaisut automatisoivat jäteasemia

Asukas- ja asiakaspalvelu ovat aina olleet kuntien jätelaitoksille ympäristön suojelun lisäksi toiminnan keskiössä. Digitalisaatio luo mahdollisuudet palvella asiakasta entistä täsmällisemmin juuri silloin, kun asiakkaalle sopii sekä tavalla, jota hän toivoo.

Eri puolille Suomea – kuten Pohjois-Karjalan Ylämyllyyn, Tampereen Vuorekseen ja Kotkan Jumalniemeen –on viime vuosina noussut jätteen vastaanottopalveluja, joiden käyttö ei ole enää ollut aikaan sidottu.

Vuoreksen jäteasema

Itsekäyttöjäteasemien suunnittelu ja rakentaminen ovat vaatineet paljon ideointia ja omaa kehitystyötä, sillä sopivia malleja maailmalta kopioitavaksi on vähän. Jätehuollossa on tähän saakka ajateltu, että jätteiden vastaanotossa jäteasemalla on aina oltava henkilökuntaa paikalla.

Asiakkaan rekisteröityminen järjestelmään, tunnistautuminen jäteasemalla ja jätteen käsittelystä maksaminen ovat niitä omatoimisen asioinnin vaiheita, joihin jätelaitosten on pitänyt löytää toimivat ratkaisut. Avuksi on otettu muun muassa verkkokauppamaisia sovelluksia sekä vaaka- ja kamerajärjestelmiä. Monesti haasteena on ollut löytää jäteasemille ulkotiloissa toimivat, säänkestävät laitteet.

Itsepalveluratkaisua varten on tehty kehitystyötä monessa jätelaitoksessa yhdessä ja yksin. Paikoin on päädytty niin sanottuun kevytmalliin, jossa esimerkiksi asiakaskortilla tunnistautumalla jäteasemakäynnin on voinut hoitaa normaalien aukioloaikojen puitteissa, mutta omaa ”kaistaa” ehkä jopa jonottamatta. Jossain taas alueelle tunnistautuneet asiakkaat voivat aukioloaikojen ulkopuolella tuoda vain maksuttomia jätelajeja. Uuden jäteaseman rakentamisen yhteydessä itsepalveluratkaisuja on ollut helpompi toteuttaa. Siitä huolimatta itsepalveluratkaisuja ollaan toteuttamassa myös olemassa oleville jäteasemille.

Tarvittavien uusien teknisten ratkaisujen lisäksi myös toiminnan luvanvaraisuus sekä turvallisuus- ja vastuukysymykset hidastavat itsepalveluasemien yleistymistä. Esimerkiksi jätteen vastaanottoalueilla on monia turvallisuusriskejä, jotka voivat realisoitua esimerkiksi huonoissa valaistusoloissa tai silloin, kun jätettä jätetään vääriin paikkoihin.

Uudenlaisten jäteasemapalvelujen rakentamisen taustalla on halua parantaa palvelua ja asiakaskokemusta. Asiakkaat ovatkin kiitelleet itsekäyttömahdollisuuksia joustaviksi. Esimerkiksi viikonlopun haravointijätteet on mahdollista viedä jäteasemalle saman tien eikä vasta arkena jäteaseman aukioloaikoina. Kauppojen itsepalvelukassat sekä itsepalvelukirjastot ovat ansiokkaasti auranneet ennakkoasenteita myös uudenlaisten jäteasemapalvelujen tieltä.

Itsepalvelu ei poista perinteistä jäteasema-asiointia, mutta vapauttaa jäteasemien vastaanottohenkilöstöä jätteen rahastuksesta ja kirjaamisesta asiakkaiden neuvontaan. Neuvonta puolestaan tehostaa lajittelua, sillä se koetaan yhä vaikeaksi ja siksi tarvetta on myös henkilökunnan palvelulle. Kylteillä, opasteilla ja esimerkiksi opasvideoilla voidaan korvata vain osin läsnä olevaa henkilökuntaa.

Kehityksen suunta ja nopeus eivät riipu yksin jätelaitoksista. Esimerkiksi maksutapojen kehittyminen voi vaikuttaa paljon myös itsekäyttöjäteasemien yleistymiseen. Itsekäytön myötä jäteasemien asiakasmäärien uskotaan kasvavan ja enemmän jätettä päätyvän asianmukaisesti kiertoon. Metsään kuormaansa kippaavat kun eivät pian voi syyttää toiminnastaan jäteasemien niukkoja aukioloaikoja.

 

Tekstin on kirjoittanut Suomen Kiertovoima KIVO ry:n asiantuntijaryhmä.

 

Lue lisää:

https://www.expressmagnet.eu/pub/132/Roskalehti_2019/#p=2

https://www.puhas.fi/uutiset/liperin-jateasema-palvelee-30.1.-alkaen-myos-itsepalveluperiaatteella.html

https://www.kymenlaaksonjate.fi/lehtiartikkelit/kotkaan-uusi-nykyaikainen-jateasema/

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/sorttiasemat/Sivut/default.aspx

https://www.etappi.com/fi/uusi-kierratysasema-alkaa-nousta-seinajoelle/

 

Katso video:

https://youtu.be/RqzPO7-5MCg

 

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

 

www.roti.fi

www.facebook.com/roti2019/

https://twitter.com/roti2019