Destian urakoimalle Imatrankosken padon sillalle kunniamaininta

Destian urakoima Imatrankosken säännöstelypadon silta on saanut kunniamaininnan Suomen Rakennusinsinöörien RIL ry:n Vuoden silta -kilpailussa. RIL haluaa nostaa kilpailulla sillansuunnittelun tasoa Suomessa sekä kiinnittää erityishuomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sen sopivuuteen ympäristöönsä.

– Vuoden 2017 kilpailussa etsittiin kohteita, joissa oli käytetty digitaalisia keinoja laajamittaisesti ja innovatiivisesti, kuten tietomallintamista koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan sekä sähköisiä kommunikointimenetelmiä, kertoo Vuoden silta -kilpailun tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen .

Kunniamaininnalla palkittu Imatrankosken padon uusi silta korvasi aikaisemman kapean sillan suojellussa voimalaitosympäristössä. Tunnustuksen perusteluissa todetaan, että s illassa on hyödynnetty kiitettävästi mallintamista sekä suunnittelu- että rakennusvaiheissa. Silta on viisiaukkoinen liittorakenteinen silta ja sen tukina toimivat vanhat patopilarit. Urakoitsijana toimii Destia ja suunnittelijana Sweco.

– Imatran padon työmaa on erittäin kiinnostava ja haastava, olemmekin hyvin iloisia kunniamaininnasta. Tietomallinnuksen pohjalta tehtiin tarkat suunnitelmat koko projektista, kaikki on tehtävä millintarkasti vanhaa kunnioittaen. Padon rakentajien ammattitaito on ollut aikansa huippua, mutta tämäkin ala kehittyy jatkuvasti. Joitain asioita on vain päivitettävä nykyaikaan, kuten esimerkiksi tämä nyt kunniamaininnan saanut uusi patosilta, joka on aikaisempaa leveämpi ja jykevämpi, mikä helpottaa merkittävästi jatkossa huoltotöiden tekemistä padolla, toteaa Destian työpäällikkö Jari Tirri .

Fortum Power and Heat Oy:n tilaama Imatrankosken säännöstelypadon peruskorjausurakka on monivuotinen urakka, jota Destia toteuttaa suunnittele ja toteuta -mallilla. Kunniamaininnan saanut silta on merkittävässä roolissa koko urakan kannalta, koska sitä hyödyntäen remontoidaan patoluukut ja toteutetaan muita säännöstelypadon rakenteiden korjauksia. Imatrankosken p ato on valmistunut vuonna 1927 ja sitä peruskorjataan nyt ensimmäistä kertaa. Urakka alkoi vuonna 2015 ja valmistuu vuonna 2018. Peruskorjattava pato sijaitsee Suomen kuuluisimpiin kuuluvan matkailunähtävyyden, Imatrankosken, äärellä.