Consolis Parma: Vähähiilinen ontelolaattasarja

Uuteen ympäristöystävälliseen valmistustekniikkaan perustuva laattatuotesarja vähentää ontelolaatan hiilidioksidipäästöjä yli 40 prosenttia vakiotuotannossa oleviin laattoihin verrattuna. Tyypillisesti asuinrakennusten välipohjissa käytetyn ontelolaatan hiilidioksidiekvivalenttiluku on noin 65 kiloa (CO2e) neliömetriä kohden. Uusi vähähiilinen ontelolaatta pudottaa laskennalliset hiilidioksidipäästöt noin 37 kiloon neliömetriä kohden.

Tuoteperheeseen kuuluvat kaikki ontelolaattatyypit. Käyttövarmuuden takaavat CE-merkintä ja tuotestandardin mukaiset testaukset. Tuotevaiheen (A1-A3) ympäristövaikutusten laskenta on verifioitu Bionova Oy:n toimesta.

Lisätietoa: parma.fi